سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده

مدیریت نوین لجستیک به­دنبال گردآوری داده­ها و مدیریت دانش و پژوهشی سازمانی است که این مهم نیازمند در اختیار داشتن مدل‌های فراخور کارکردهای پژوهشی سازمان‌های لجستیکی و فعال در زنجیره­های تأمین می‌باشد. در این مقاله با توجه به نیازهای موجود، به­دنبال طراحی الگوی سنجش اثربخشی طرح‌ها و کارکردهای پژوهشی مورد نیاز سازمان‌های لجستیکی هستیم. به­همین منظور گام­های اجرایی یک مدل پیشنهادی جهت سنجش اثربخشی کارکردهای پژوهشی این قبیل سازمان‌ها طراحی و جهت پیاده­سازی معرفی شده است، تا در نهایت موجب ارتقای بهره‌وری پژوهشی، کاهش هزینه‌ها و حرکت در مسیر تعالی سازمان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Research Effectiveness of the Logistics Organizations

چکیده [English]

Today in logistics management and development of knowledge management practices in organizations has been an important action. This requires the use of appropriate models and methods. Furthermore, the effectiveness of the research has been a priority for many organizations.
 In this paper, a model for evaluating the effectiveness of research projects of logistics organizations will introduce. Finally, this model seems to improve research productivity, reduce costs and help move toward excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Research Projects
  • Models
  • Logistics

[1] مدیریت برنامه­ ریزی و توسعه. " اسناد و مدارک نظام ارزیابی و رتبه­ بندی پژوهشی"، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.

[2] مدنی، فرشاد و همکاران، "مطالعه تطبیقی نظام تحقیقات بازرگانی درکشورهای منتخب"، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1389.

[3] Wallace, Marc, "Performance-Based Compensation: Designing Total Rewards To Drive Performance," Maynard's Industrial Engineering Handbook, chapter 7.1, 2003.

[4] اورعی، ک، "تحلیل و محاسبه بهره‌ وری"، انتشارات نشر علوم دانشگاهی، ۱۳۷۸.

[5] رضائیان، علی."مبانی سازمان و مدیریت": انتشارات سمت، ۱۳۸۶.

[6] Austrian Research Center, ”Intellectual Capital Report seibersdorf Research GmbH – 2002.

[7]http://www.seibersdorf-rf.com,accessed date -2012.

[8] http://www.tridi.ir/ied accessed date 2009.

[9] https://civr.cineca.it,VTR, accessed date 2012.

[10] شهسواری، محمد، "مطالعه تطبیقی مدل‌های تعالی"، اولین کنفرانس تعالی، 1388.

[11] Hwang. C.L and M. J. Lin. ”Group decision under multiple criteria” Springer verlag , 1987.

[12] Hwang. C.L and chen S. J. ”Fuzzy Multiple Attribute Decision Making” Springer verlag , 1992.

[13] Hwang. C.L and Yoon. K. Multiple Attribute Decision Making, Sprinyer verlag, 1981.

[14] Hwang. C.L and Yoon. K. Multiple Attribute Decision Making, Sprinyer verlag, 1981.

 [15] تقوی." نیازسنجی جهت تعیین اولویت‌های تحقیقاتی، اطلاع رسانی و آموزشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و بررسی اثربخشی این فعالیت‌ها"، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1383.

 [16] صراف جوشقانی، حسن."بررسی و مقایسه پژوهش‌های دانشجویی در ج.ا. ایران"، کنفرانس ملی مهندسی صنایع دانشگاه یزد،1381.

[17] غلامی، سعید. "بررسی تأثیر نگرش‌های پژوهشی بر اثربخشی یافته‌ها و توصیه­ های سیاستی"، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1382.

[18] فرهودی رزیتا و بسته نگار، مهرنوش. "ارائه مدل ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی"، دانشگاه تربیت مدرس ، 1385.