استاندارد‌های ایمنی محصول: راهنمای تأمین‌کنندگان و پشتیبان زنجیره تأمین

نویسندگان

1 پژوهشگاه استاندارد

2 معاونت کیفیت شرکت سایپا

چکیده

در دنیای مدرن امروز که حاشیه خطا برای توسعه حداقل بوده و همزمان دنیای اقتصاد و محیط کسب وکار بسیار رقابتی و چالش برانگیز می­ باشد، بسیار ضروری است که سازمان‌ها با کمک استانداردهای بین‌المللی کارآمد شده و با افزایش سود به اهداف و مقاصد خود برسند. سازمان بین‌المللی استاندارد با مشارکت کشورهای عضو، هرساله استانداردهای جدیدی را تدوین کرده و در اختیار عموم قرار می‌دهد. دسته مهمی از این استانداردها به مباحث مرتبط با ایمنی محصولات و حواشی آن می‌پردازد. دو استاندارد جدید که به تازگی و در سال 2013 منتشر شده‌اند استاندارد ISO10377:2013 و ISO10393:2013 می‌باشند که به موازات هم به مباحث مرتبط با ایمنی محصول مصرفی و ارائه راهنمایی‌هایی درباره کاهش ریسک آسیب به مشتری‌ها و مصرف‌کننده‌ها و همچنین فرآیند فراخوان محصول می‌پردازند. استاندارد ISO10377:2013 راهنمایی­‌های عملی برای تأمین‌کنندگان خرد و کلان ارائه می‌­دهد تا به آنها در برآورد و مدیریت ایمنی محصولی که آنها تأمین می‌­کنند کمک کند. استاندارد ISO10393: 2013 نیز راهنمایی­ هایی راجع به اقدامات تصحیحی و در صورت لزوم فراخوان محصولی که از کارخانه خارج شده است ارائه می­ کند. در این مقاله سعی شده است که بر مبنای دو استاندارد جدید تدوین شده در ایزو مجموعه‌ای از روش‌های مؤثر و کارا برای تأمین‌کنندگان ارائه شود تا آنها را در زمینه برآورد ایمنی محصولات مصرفی و در صورت لزوم فراخوان آنها راهنمایی کند. به‌ کارگیری این استانداردها ضمن تضمین ایمنی مصرف‌ کننده، منجر به ایجاد تغییرات مثبت در سازمان شده و توسعه پایدار را به ارمغان می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Product Safety Standards: Guidance for Suppliers and Supporter of Supply Chain

چکیده [English]

In the modern world today where the margin of error is minimal for the growth and at the same time there is a very competitive and challenging economic environment, it is very significant and crucial that efficiency is being prevailed in the organization through the help of international standards through which the respective organization should maximize their profits and should meet their respective goals and objectives. International Standard Organization (ISO) every year publishes new International Standards with cooperation with their members. One of the most important standards related to product safety affairs. Two new standards ISO10377:2013 and ISO10393:2013 parallel together cover issues such as consumer products, providing guidance on reducing the risk of harm to consumers and users and product recall process. ISO10377:2013 provides practical guidance for suppliers of all sizes to assist them in assessing and managing the safety of the consumer products they supply. ISO10393:2013 provides practical guidance to suppliers on consumer product recalls and other corrective actions after the product has left the manufacturing facility. In this article has been tried that on the basis of these two new ISO standards, collections of efficient and effective approaches for suppliers present to guide them in assessing safety of the consumer products and necessary recalls. Applying of these standards guarantees consumer safety and causes positive changes in organizations and also sustainability

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Standards
  • Product Safety
  • Supply Chain
  • risk assessment
  • Product Recall
  • Suppliers
[1] ISO 10377:2013(E), Consumer product safety -Guidelines for suppliers.

[2] ISO 10393:2013(E), Consumer product recall -Guidelines for suppliers.

[3] Guardiola, L. A., Meca, A., Timmer, J. "Cooperation and profit allocation in distribution chains", Decision Support Systems, Vol.44, 17-27, (2007).

[4] Kroes, J. R., Ghosh S., "Outsourcing congruence with competitive priorities: Impact on supply chain and firm performance", Journal of Operations Management, 124-143, (2010).

[6] Tang, C. S., Zimmerman, J. D. " Managing New Product Development and Supply Chain Risks: The Boeing 787 Case", Supply Chain Forum, Vol. 10, 74-86, (2009).

[7] Food Import Safety, Center for Science in the Public Interest.

[8] Pathway to Global Product Safety and Quality, U.S. Food and Drug Administration.

[9] Giannakis, M., Louis, M. "A multi-agent based framework for supply chain risk management", Journal of Purchasing and supply Management, Vol.17, 23-31, (2011).

[10] Caniëls, M. C.J. M., Gehrsitz, H., Semeijn, J.," Participation of suppliers in greening supply chain: An empirical analysis of German automotive suppliers", Journal of Purchasing and supply Management, Vol. 19,134-143, (2013).

[11] Australian Competition and Consumer Commission, Product Safety Threadmills.

[12] Talluri, S., Narasimhan, R., .Chung, W. "Manufacturer cooperation in supplier development under risk" European Journal of Operational Research, Vol. 207, 165-173, (2010).

[15] Gallozzi, M., Tucker, S, "Insuring Against Disaster: Coverage for Product Recalls", The Insurance Coverage Law Bulletin, (2007).

[16] Beamish, P., Bapuji, H., "Toy recalls and China: emotion vs. evidence. Management and Organization", Review, Vol. 4, 197–209, (2008).

[17] CPSC, 2009. Maclaren USA recalls to repair strollers following fingertip amputations. http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10033.html

[18] Berman, B., "Planning for the inevitable product recall. Business Horizons", Vol. 42, 69–78, (1999).

[19] Dawar, N., Pillutla, M., "The impact of product-harm crises on brand equity: the moderating role of consumer expectations", Journal of Marketing Research, 216–226, (2000).

[20] Rupp, N.G., "The attributes of a costly recall: evidence from the automotive industry", Review of Industrial Organization, Vol. 25, 21–44, (2004).

[21] Tang, C.S., "Making products safe: process and challenges", International Commerce Review, Vol. 8, 48–55, (2008).

[22] Jarrell, G., Peltzman, S., "The impact of product recalls on the wealth of sellers", Journal of Political Economy, Vol. 93, 512–536, (1985).

[23] Davidson, W.N., Worrell, D.L., "The effect of product recall announcements on shareholder wealth", Strategic Management Journal, Vol. 13, 467–473, (1992).

[24] Smith, C.N., Thomas, R.J., Quelch, J.A., "A strategic approach to managing product Recall", Harvard Business Review, Vol. 74, 102–112, (1996).

[25] Chen, Y., Ganesan, S., Liu, Y., "Does a firm’s product-recall strategy affect its financial value An examination of strategic alternatives during product-harm crises", Journal of Marketing, Vol. 73, 214–226, (2009).