تجزیه‌وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARGe با استفاده از تکنیک دیمتل1 در شرکت سایپا

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

از ابتدای پیدایش مفهوم زنجیره تأمین تاکنون، انواع مختلف رویکرد­های زنجیره تأمین توسعه یافته است که از مهم‌ترین آنها می­توان به چهار رویکرد اصلی ناب، چابک، انعطاف­پذیر و سبز اشاره کرد. هر کدام از این موارد مذکور دارای مزایا و معایبی می‌باشند. بهره‌گیری از مزایای این رویکرد­ها و برنامه‌ریزی در جهت حذف معایب هر کدام، پتانسیل ایجاد ارزش را در زنجیره تأمین افزایش می‌دهد. این مقاله در پی آن است به بررسی یکپارچه­سازی رویکرد­های چهار­گانه مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک دیمتل بپردازد. بدین منظور ابتدا به بررسی مدل‌های گوناگون در زمینه یکپارچه­سازی رویکرد­ها پرداخته و سپس مدل مدیریت زنجیره تأمین LARGe 5 به‌عنوان جامع‌ترین مدل در این زمینه انتخاب می‌گردد و در ادامه با نظر خبرگان فعال در حوزه زنجیره تأمین شرکت سایپا تغییراتی در معیار‌‌های این مدل داده خواهد شد. در انتها نیز پس از نهایی شدن این عوامل، از تکنیک دیمتل به‌منظور مشخص کردن ساختار روابط بین معیارها و تعیین میزان اثرپذیری و اثرگذاری آنها استفاده می­شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اثرگذارترین معیار‌‌ها به ترتیب میزان اثرگذاری عبارت‌اند از رویکرد انعطاف­پذیر، هزینه، شرکت مرکزی و کیفیت محصول.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing LARGe Supply Chain Management Using Dematel Technique in Saipa

چکیده [English]

From the beginning of emerging concept of supply chain, a variety of strategies or paradigms have been developed for supply chain organizations .The most important paradigms are four main paradigms, namely the lean, agile, resilience and green. Each of these paradigms has advantages and disadvantages. Using the benefits of this paradigms and the plan to eliminate the disadvantages of each paradigms in the supply chain activities, increases the potential for value creation in the supply chain .Thus, this study seeks to explore the integration of four paradigms to supply chain management using Dematel Technique. For this purpose, the first step is to examine various models of integration paradigms were and finally, LARGe supply chain management model, was chosen as the most comprehensive model in this context, and some changes in the parameters of this model were given by opinion of Saipa Company experts. After finalization of these factors, to determine the relationship between the criteria used Dematel.  The results show that the most effective criteria In order to influence are resilient approach, cost, focal firm and product quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Four Supply Chain Approaches
  • LARGe Supply Chain Management
  • Dematel