ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین تاب آور

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه در اقتصاد جهانی، رقابت شدید میان شرکت­ها باعث شده تا آنها در شرایط عدم اطمینان فعالیت کنند، در نتیجه با ریسک­های بالایی مواجه می­ شوند. ریسک­ها، اثرات منفی بر زنجیره تأمین شرکت­ها داشته و می­ تواند منجر به کاهش سودآوری و مزیت رقابتی شوند. مدیریت زنجیره تأمین باید به سمت رویکردهای متفاوت و نوآورانه­ ای حرکت کند تا در مواجهه با اختلالات ناشی از ریسک‌‌ها توانایی بیشتری داشته باشند. یکی از این رویکردها، زنجیره تأمین "تاب­آور"است. این مقاله، ضمن بررسی بیشتر مفهوم تاب­آوری در زنجیره تأمین، به بررسی ریسک­ها و اختلالات زنجیره تأمین،اقدامات، توانمندسازها و مشخصه­ های تاب­آوری زنجیره تأمین می­ پردازد.همچنین، با توجه به مطالعات مختلف و شواهد موجود، ارتباط اقدامات تاب­آور را با عملکرد زنجیره تأمین بررسی نموده و در نهایت، چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین تاب­آور ارائه می­ دهد؛ بنابراین، مدیران می­ توانند با درک عمیق تاب­آوری، در جهت حفظ رقابت­ پذیری و بهبود عملکرد زنجیره تأمین خود اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework to Improve Supply Chain Resilience Performance

چکیده [English]

In today’s global economy, the intense competition among organizations has led them to work in condition of uncertainty whereby high risks are faced.  These risks have negative impact on the supply chain of companies and can lead to reduce profitability and competitive advantages. Supply chain management should go to the different and innovative approaches to able in dealing with the disruptions. Creating a resilient supply chain could be the appropriate answer; however, this is a new area of research that still needs to be investigated further. To this end, this paper investigates this approach and analyses the supply chain and the risks and disruptions it faces determines enablers and practices of resilient supply chain and  also, the influence of resilient practices on supply chain performance and competitiveness by some evidence of different studies related to it. Finally, a framework proposes to improve resilient supply chain performance. As a result, this research can provide better understanding of supply chain resilience for managers of companies in order to maintain their competitiveness and improve their supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Resilience
  • Practices
  • Enablers
  • performance
  • Competitiveness