‌ راهکارهای ارتقای زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون)

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

جهانی­ سازی، افزایش مقررات سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی و فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده تا سازمان‌ها با به‌کارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز، نسبت به بهبود عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی اهتمام نمایند. مدیریت زنجیره تأمین سبز، یکپارچه‌کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست­ محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیند‌های توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد را به­منظور بیشینه کردن میزان بهره‌وری مصرف انرژی و منابع به همراه بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین در بر می­گیرد. این مقاله به بررسی و شناسایی مقتضیات (محرک‌ها، موانع، اقدامات و نتایج) لازم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی پرداخته ‌است. سپس اقدامات لازم جهت دستیابی به زنجیره تأمین سبز، استخراج شده‌است. این اقدامات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن‌دهی و از طریق روش میانگین موزون اولویت‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


  1. الفت، لعیا، خاتمی فیروز‏آبادی، علی، خداوردی، روح‏الله، "مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، صفحه 123-141،1390.##[2] ناصری طاهری، مظفر، "زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی در قرن ۲۱". دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین، تهران، ایران، 1385.##[3] ایمانی، دین محمد، احمدی، افسانه، "مدیریت زنجیره تأمین سبز: راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی". نشریه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 10، صفحه 19-14، 1388.‌##[4] مریم نیک نژاد، "زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی)". فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال سیزدهم، شماره 34، صفحه 27-20، 1390.##[5] "تصفیه فاضلاب صنعت پتروشیمی". گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، www.ssu.ac.ir/، 1393.##[6] "آثار تخریب پتروشیمی بر محیط‌زیست". گزارش شرکت ملی نفت، http://naft.itan.ir، 1393.##[7] قدسی پور، سید حسن، "مباحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره". انتشارات دانشگاه امیر کبیر، چاپ سوم، 1381.##[8] اصغرپور، محمد جواد، "تصمیم‌گیری‌های چند معیاره". انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1387‌.##