ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

از موضوعات مهم در مدیریت یک سازمان یا بنگاه اقتصادی می­توان به ارزیابی و انتخاب تجهیزات اشاره کرد. اقدامات یک سازمان برای ارزیابی و انتخاب تجهیزات منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد آن سازمان می­ شود. این موضوع زمانی که گزینه ­های مختلفی برای خرید وجود داشته باشد، پیچیده ­تر می­ شود. خریداران در تلاش برای ارزیابی و انتخاب بهترین تجهیزات، کلیه معیارهای کمی و کیفی مؤثر بر تصمیم را به‌طور همزمان درنظر می­ گیرند. نظریه تصمیم­ گیری چند معیاره، روش ­هایی را برای انتخاب بهترین گزینه ارائه می ­دهد که از جمله این روش ­ها می­ توان به روش مجموع وزنی ساده، تاپسیس و تحلیل رابطه­ای خاکستری اشاره کرد و میانگین این سه روش می ­تواند معیار مناسبی برای تلفیق سه روش و ارائه یک گزینه واحد باشد. روش­شناسی سطح پاسخ یک مجموعه از تکنیک­ های آماری و ریاضیات کاربردی برای ساخت مدل‌های تجربی است. هدف در طرح ­های رویه پاسخ، تخمین پاسخ (متغیر خروجی) براساس چندین متغیر مستقل (متغیرهای ورودی) به کمک آزمایش ­های مناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از فرآیند طراحی آزمایشات، گزینه ­های آزمایشی ساخته شده و برای هر گزینه رابطه متوسط سه روش مجموع وزنی ساده، تاپسیس و تحلیل رابطه خاکستری به‌عنوان متغیر وابسته و معیارها به­ عنوان متغیرهای مستقل توسط رویکرد سطح پاسخ ارزیابی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از دقت این روش ترکیبی بوده، به‌صورتی که رتبه ­بندی گزینه­ها براساس روش پیشنهادی با میانگین سه روش تطابق کامل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Innovative Method for Evaluating and Selecting the Equipment for Isfahan Steel Company

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 1
  • Somayeh Emami 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 M.Sc. Student in Industrial Engineering, Economic and Social Systems Engineering, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

The evaluation and selection of equipment is one of the important issues in the management of an organization or firm. The actions of an organization to evaluate and select of equipment will lead to a competitive advantage and improve the organization's performance. This becomes more complicated when there are different options for purchasing. At the same time, buyers consider all quantitative and qualitative criteria influencing the decision in an effort to evaluate and select the best of equipment. Multi-criteria decision making theory provides methods for choosing the best option. One of these methods can be pointed out by SAW, TOPSIS and GRA, and the average of these three methods it can be a suitable criterion for combining the three methods and providing a single option. The response surface methodology is a set of statistical techniques and applied mathematics for constructing empirical models. The purpose of the response procedures is to estimate the response (output variable) based on several independent variables (input variables) using appropriate experiments. The purpose of the present research is to provide an innovative method for evaluating and selecting the equipment of the Isfahan Smelting Company. In this study, the design of experiments to make options the experiments were carried out and for each option, the mean relation between three SAW, TOPSIS and GRA as dependent variable and criteria as discrete variables were investigated by response surface methodology. The result of the research indicates the accuracy of this combination method, as the ranking of options based on the proposed method with the average of three methods is consistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SAW
  • TOPSIS
  • GRA
  • Response Surface Methodology
[1] Heravi, M., Akramizadeh, A., Pourakbar, M., & Menhaj, M. B., "A hybrid method for effective management of the uncertainty in army decision making using cognitive agents and Classification based on Fuzzy Association Rules", In Fuzzy Systems (IFSC), 2013 13th Iranian Conference on (pp. 1-6). IEEE, August, 2013.

[2] Chamodrakas, I., Batis, D., & Martakos, D., "Supplier selection in electronic marketplaces using satisficing and fuzzy AHP", Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 1, pp. 490-49, 2010.

]3[عالم‌تبریز، اکبر. باقرزاده آذر، محمد.  "کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای جهت رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم‌گیری در زنجیره تأمین"، فصلنامه علمی- پژوهشی کاو‌ش‌های مدیریت بازرگانی، سال 2، ش. 3، صص 116-96، 1389.

]4[خاتمی‌فیروزآبادی، علی. بامداد صوفی، جهانیار. طاهری، فاطمه. صالحی، مجتبی.  "ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با انتخاب و ارزیابی تأمینکننده با استفاده از روش UTA"،مجله مدیریت توسعه و تحول، دوره 1، ش. 1، صص 28-21، 1388.

[5] Box, G. E., & Draper, N. R., "Response surfaces, mixtures, and ridge analyses (Vol. 649)", John Wiley & Sons, 2007.

]6[امیری، مقصود. "کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر فرآیند تولید بطری شیشه‌ای"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت، سال 8، ش. 18، صص 39-15، 1389.

[7] Khuri, A. I., "Response surface methodology and related topics", World scientific, 2006.

]8[ رضوی حاجی‌آقا، سیدحسین. امیری، مقصود. سیف‌برقی، مهدی. الفت، لعیا. "کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ در بهینه‌سازی یک سیستم موجودی سه سطحی"، مدیریت تولید و عملیات. دوره 4، ش. 2، صص 54-41، 1392.

]9[ احدی، حمیدرضا. غضنفری‌راد، فروغ. "ارایه یک مدل ترکیبی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره فازی برای تعیین مکان احداث شهرک صنعتی تخصصی ریلی"، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال 8، ش. 4، صص 11ـ 1، 1390.

]10[ شاهرضائی، مرضیه. سیف‌برقی، مهدی. احتشام‌راثی، رضا. "طراحی سیستم پشتیبان تصمیم جهت انتخاب تأمین‌کننده در محیط تخفیفات چندگانه (مطالعه موردی شرکت امرسان)"، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، ش. 12، صص 112-89، 1391.

]11[ هروی، مجتبی. عظیمی‌گله، تبسم. زندحسامی، حسام. "مدیریت ارزیابی و اولویت‌بندی در انتخاب تأمین‌کنندگان تجهیزات برقی مورد نیاز شرکت‌های توزیع نیروی برق با استفاده از روش ارزش‌گذاری چندشاخصه به‌عنوان تکنیکی در تصمیم‌گیری چندمعیاره"، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، ترکیه- استانبول، مؤسسه سرآمد همایش کارین، 1394.

]12[ نیک‌جو، نوید. دلفان‌محمدی، میلاد. محمدیان بیشه، حسین. "ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین‌کننده با روش‌های ترکیبی تصمیم‌گیری چند معیاره"، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، بابلسر، دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1395.

]13[ حسین‌پور، عبدالرضا. محمودآبادی، عباس. "ارایه روشی جهت تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین تأمین‌کننده در زنجیره تأمین براساس نظرات مشترک تأمین‌کنندگان و کارفرمایان (مطالعه موردی: انتخاب بهترین شرکت طراح وب سایت دانشگاه)"، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، دانشگاه مجلسی، 1396.

[14] Pohekar, S. D., & Ramachandran, M., "Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning—a review", Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 8, No. 4, pp. 365-381, 2004.

[15] Shanian, A., & Savadogo, O., "A material selection model based on the concept of multiple attribute decision making", Materials & Design, Vol. 27, No. 4, pp. 329-337, 2006.

[16] Dagdeviren, M., "Decision making in equipment selection: an integrated approach with AHP and PROMETHEE", Journal of intelligent manufacturing, Vol. 19, No. 4, pp. 397-406, 2008.

[17] Chatterjee, P., Athawale, V. M., & Chakraborty, S., "Selection of materials using compromise ranking and outranking methods", Materials & Design, Vol. 30, No. 10, pp. 4043-4053, 2009.

[18] Mosavi, A., "Multiple Criteria Decision Making Preprocessing Using Data Mining Tools", International Journal of Computer Science Issues, Vol. 7, No. 2, pp. 26-34, 2010.

[19] Agarwal, P., Sahai, M., Mishra, V., Bag, M., & Singh, V., "A review of multi-criteria decision making techniques for supplier evaluation and selection", International journal of industrial engineering computations, Vol. 2, No. 4, pp. 801-810, 2011.

[20] Golmohammadi, D., & Mellat-Parast, M., "Developing a grey-based decision-making model for supplier selection", International Journal of Production Economics, Vol.[137, No. 2, pp. 191-200, 2012.

[21] Mousavi, S. M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Heydar, M., & Ebrahimnejad, S., "Multi-criteria decision making for plant location selection: an integrated Delphi–AHP–PROMETHEE methodology", Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 38, No. 5, pp. 1255-1268, 2013.

[22] Liu, H. C., You, J. X., Zhen, L., & Fan, X. J., "A novel hybrid multiple criteria decision making model for material selection with target-based criteria", Materials & Design, Vol. 60, pp. 380-390, 2014.

[23] Igoulalene, I., Benyoucef, L., & Tiwari, M. K., "Novel fuzzy hybrid multi-criteria group decision making approaches for the strategic supplier selection problem", Expert Systems with Applications, Vol. 42, No. 7, pp. 3342-3356, 2015.

[24] Dey, B., Bairagi, B., Sarkar, B., & Sanyal, S. K., "Multi objective performance analysis: A novel multi-criteria decision making approach for a supply chain", Computers & Industrial Engineering, Vol. 94, pp. 105-124, 2016.

[25] Mousavi-Nasab, S. H., & Sotoudeh-Anvari, A., "A comprehensive MCDM-based approach using TOPSIS, COPRAS and DEA as an auxiliary tool for material selection problems", Materials & Design, Vol. 121, pp. 237-253, 2017.