ارائه مدل مفهومی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب‌آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان)

نوع مقاله: مفهومی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گروه تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی

چکیده

به­ منظور ارائه مدل مفهومی برای بهینه­ سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب­ آور تولیدات داخلی و دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی مطالعه­ ای موردی بر شرکت داروسازی خرمان، برای دستیابی به راهکاری برای توسعه و رشد شرکت­های داروسازی با شاخص­های زنجیره ارزش، تاب­ آوری، تولید دانش­ بنیان، اقتصاد مقاومتی و شاخص­های داروسازی ضروری انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و طبقه­ بندی تحقیق کمی توصیفی و از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از روش­های کتابخانه­ ای انجام شده است. همچنین شاخص­هایی از تحقیقات انجام­ گرفته شامل: شاخص­های زنجیره ارزش، شاخص­های تاب­ آوری، شاخص­های تولیدات دانش بنیان، شاخص­ه ای اقتصاد مقاومتی، شاخص­های داروسازی، استخراج شده است. در مدل ساخته شده این مؤلفه­ ها شاخص­ها بر حلقه خود و حلقه­ های دیگر شاخص­ها اثرگذارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Conceptual Model for Optimization of Resilient Value Chain Management of Internal Production of Knowledge Bases in Resistance Economics (Case Study of Khorraman Pharmaceutical Company)

نویسنده [English]

  • Sajad Ahmadi
PhD Students in Industrial Management, Production and Operations Department, Islamic Azad University, Bandar Anzali International Branch
چکیده [English]

To provide a conceptual model for optimizing the management of the resilient value chain of domestic products and knowledge base in resilient economy conditions, a case study on Khorraman Pharmaceuticals Company to achieve a strategy for the development and growth of pharmaceutical companies with value chain indicators, resilience, the production of basic knowledge, resistance, and pharmacological indicators are essential. This research is an applied and descriptive research categorization of the case study type, which is done using library methods. Indicators of research were extracted including: Value chain indicators, Resilience Indices, Knowledge Based Productivity Indicators, Resistance Economics Indicators, and Pharmacological Indicators. In the model made by these components, the indicators affect their rings and other rings of the indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Chain
  • resilience
  • Internal Production of Knowledge Bases
  • Resistance Economics
  • Pharmacy Model

[1] اسدی، احمد. "تحلیلی بر ضرورت رشد و توسعه اقتصاد روستایی؛ کشاورزی و دامپروری در اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کریم"،  مذهبیان، مریم، ماهنامه شباک، جلد 3، شماره 6 ویرایش 13، 1395.

[2] پژوهنده، محمد حسین. "موانع تحقق اقتصاد مقاومتی"، مجله پژوهش­های اجتماعی اسلامی، شماره جلد 23، شماره 3، 1394.

[3] حنفی­زاده، پیام. "مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی  مورد مطالعه صنعت داروسازی"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات صنعتی، شماره26، 1391.

[4] خدابخشی، محمد. "بررسی انطباق مدل زنجیره ارزش پورتر و تضمین کیفیت از منظر استاندارد ایزو 9001 در زنجیره تأمین"، فصلنامه علمی- ترویجی اندیشه آماد، شماره 48، سال 1393.

[5] رسته مقدم، آرش. "چالش­های کاربست مدل زنجیره ارزش در آموزش عالی"، مجله­نامه آموزش عالی، شماره 26، سال 1393.

[6] فخاری، حسین. "بررسی اثرات تحریم­های اقتصادی بر عملکرد شرکت­های دانش بنیان کشور"،فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست علم و فناوری، شماره 3، سال1393.

[7] غیاثوند، ابوالفضل. "شاخص­های تاب­ آوری اقتصادی"، فصلنامه روند، شماره 71، سال 1394.

[8] منصوری، سعیده. "بررسی مدل های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارائه مدل بهینه (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه­ های تهران)"، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 3، سال 1392.

[9] خامنه­ ای، سید علی (رهبر انقلاب اسلامی ایران). "پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌ الله‌ العظمی سیدعلی خامنه‌ای (م د‌ظله‌ العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی"،farsi.khamenei.ir و  leader.ir.. سال 1396.

[10] شبکه کانون­های تفکر ایران. "درباره سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی 6. شاخص­های ارزیابی تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول)"، مرکز پژوهش­ها مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش­های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی. www.itan.ir سال 1394.

[11] هوشمند، هانیه. "ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان­های دانش بنیان مورد کاوی دانشگاه قم"، مجله رشد و فناوری، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، شماره 38، سال 1393.

[12] Acharyulu, S.G., "Value Chain Model for Steel Manufacturing Sector: A Case Study"International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) Vol. 6, No. 4, 2015.

[13] Afuah,Allan., "Business models: a strategic management approach", New York: McGraw-Hill, Irwin, 2004.

[14] Porter, M.E., "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance", The Free Press, New York: Simon & Schuster Inc, pp.38. 1998.

[15] Rose, Adamz., "Economic Resilience to Disasters",Published Articles and Papers. Paper 75.2009.

[16] Salehnia, Ali., "Website Khoram Pharmacy Company"http://khorraman.ir/2018/02/03/history/. 2018.

[17] Wikipedia., "Website Wikipedia: the free encyclopedia that anyone can edit"http://en.wikipedia.org. 2018.