طراحی یک مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین صنعت موردتوجه قرارگرفته و از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به‌طوری‌که سهم گردشگری بین‌المللی در فعالیت‌های اقتصادی جهان به‌طور مداوم روبه افزایش است. امروزه صنعت گردشگری به‌قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادند. اکوتوریسم یا بوم گردی گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست‌نخورده جهان سفر می‌کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی‌ها و دیگر جانوران می‌پردازند. هدف بوم گردی آموزش و تربیت بوم گردان برای حمایت از اکوسیستم و منابع طبیعی، احترام و آشنایی بافرهنگ‌ها و عقاید مختلف و حقوق بشر و توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع محلی می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله یک مدل ریاضی برای زنجیره تأمین بوم گردی پیشنهادشده است. مدل موردنظر تک هدفه می‌باشد که تابع هدف مورد نظر بیشینه‌سازی سود زنجیره است. به دلیل وجود عدم قطعیت در تقاضا بوم‌گردان، از روش فازی برای مواجهه با عدم قطعیت استفاده‌شده است. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی کاربردی ارائه‌شده و با استفاده از نرم‌افزار لینگو حل‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a mathematical model for ecotourism supply chain

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Hosseini 1
  • Mohammad Mahdi Paydar 2
1 Babol Noshirvani University of Technology
2 , Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

In the recent decades, tourism industry has considered as the most important industry and has grown dramatically therefore, the share of international tourism in the global economic activities are continuously increasing. Today, the tourism industry is too important in the economic and social development of a country thus economists call it invisible exports. Ecotourism is a type of tourism in which tourists travel to visit and enjoy the world's undisturbed natural areas and watch plants, birds, fish, and other animals.The objectives of ecotourism are educating and making the ecotourists ready to protect and respect ecosystems and natural resources and to become familiar with diverse cultures, beliefs and human rights. Also ecotourism plays a major role in the economic and political development of local communities. According to the importance of ecotourism, this study presents a mathematical model for ecotourism supply chain. The proposed model is single-objective one which maximizing the chain’s profit. Due to the demand uncertainty, the fuzzy method is used to deal with uncertainty. An applicable numerical example was also presented and the mathematical model was solved by Lingo software and the results were examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Tourism
  • Ecotourism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1398