مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) و لجستیک

نوع مقاله: مطالعه موردی

چکیده

مدیریت بحران (زلزله) و نقش لجستیک در آن بویژه در کشور ایران از جمله مباحثی است که نیازمند بررسی و مطالعات گسترده و عمیق میباشد. در سلسله مقالاتی که از این شماره ارائه می گردد، کوشش شده است به این موضوع از زوایای مختلف به طور جامع پرداخته شود.
در این شماره ضمن بیان کلیات موضوع بحث، مطالعات تطبیقی مختصر و مفید از عملکرد چندین کشور در زمینه بحران زلزله ارائه می گردد. در ادامه، ضمن بیان عملکرد آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران در حوادث زلزله اسفبار رودبار و بم به ارزیابی عملکرد این سازمان و تعامل آن با سایر عوامل محیطی پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural Crisis Management (Earthquake) and Logistics

چکیده [English]

Crisis management (earthquake) and its logistical role, especially in Iran, are among the topics that need to be studied and studied extensively and deeply. In the series of articles presented in this issue, an attempt has been made to address this issue comprehensively from different angles.
In this issue, while stating the generalities of the topic of discussion, brief and useful comparative studies of the performance of several countries in the field of earthquake crisis are presented. In addition, while expressing the readiness and supportive performance of the Revolutionary Guards in the tragic accidents of Rudbar and Bam, the performance of this organization and its interaction with other environmental factors will be evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics
  • Preparedness and Support
  • Earthquake
  • crisis management
  • Relief Factors

1-دستورالعمل مشارکت سپاه در حوادث غیرمترقبه، ستاد مشترک سپاه پاسداران، ۱۳۷۶

 2- مصاحبه با برادر اکبر غمخوار مسئول وقت لجستیک کل سپاه پاسداران

3- پایان نامه کارشناسی ارشد. نقش لجستیک سپاه پاسداران در حوادث غیرمترقبه - زلزله - ۱۳۸۰. دانشگاه امام حسین (ع) سید محمد سادات

4-گزارش عملکرد آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران در زلزله رودبار، سال ۱۳۶۹

 5-گزارش عملکرد آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران در زلزله رودبار، سال ۱۳۸۳

6- آهنچی، محمد - مدیریت سوانح علمی، کاربردی. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. تهران. ۱۳۷۶

 7- گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در مورد حوادث طبیعی - وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی کاهش اثرات و بلایای طبیعی

8-Preliminary Report on Post - Disaster in Peru, Panul and Charlotte

in Southeastern Turkey

9-The Lice Earhquak in southeasem Turkey , Geographyof the Disaster, Captain

10-The Gemona di Friuli, Earthquake ot 6 May 1967