مدیریت لجستیک در چین

نوع مقاله: مطالعه موردی

چکیده

چین یکی از اهداف مهم سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی محسوب می شود. سرمایه گذاران خارجی برای بهره برداری از سیاست درهای باز، دسته دسته راهی چین شده اند. پیش بینی می شود که باز شدن بیشتر بازار چین بعد از ورود این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، سبب تقویت بیش از پیش تجارت خارجی و سرمایه گذاری در این کشور شود اما، علی رغم این خوش بینی ها متأسفانه اغلب شرکت های خارجی در ارتباط با جریان اطلاعات و مواد در چین با مشکلات لجستیکی مواجه شده اند. بررسی منابع مرتبط با تحقیقات لجستیکی و حمل و نقل نشان می دهد که با وجود شناخت موانع اصلی فراروی مدیریت لجستیک، از جنبه مهم و حیاتی موضوع یعنی محیط قانونی در چین غفلت شده است. در این مقاله، سعی می شود با شناخت میزان ارتباط میان محیط قانونی چین و توانمندی های لجستیکی این کشور، خلاء ناشی از فقدان مطالعات تجربی در این رابطه مرتفع گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logistics Management in China

چکیده [English]

China is one of the major investment targets of multinational corporations. Foreign investors have flocked to China to exploit the open door policy. It is expected that the further opening of the Chinese market after the country's entry into the World Trade Organization (WTO) will further strengthen foreign trade and investment in the country, but, despite these optimisms, unfortunately, most foreign companies In the face of the flow of information and materials in China, they are facing logistical problems. A review of sources related to logistics and transportation research shows that despite recognizing the main obstacles to logistics management, the important and vital aspect of the issue, the legal environment in China, has been neglected. In this article, we try to identify the gap between China's legal environment and its logistical capabilities, and the gap created by the lack of experimental studies in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .............
felix W.H. chan, Logistics Management in china universiy of hong kong,2002.