نقش فناوری اطلاعات ( IT ) در لجستیک

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

امروزه در سطح جهان از عملیات لجستیک برای کاهش هزینه و تحویل به موقع کالا و همچنین برای ارتقای کیفیت و بهبود سیستم حمل و نقل بار استفاده می شود. این گستره استفاده، نشان دهنده سهم عمده ای است که لجستیک در رشد اقتصاد ملی به عهده دارد. به طور کلی، لجستیک فرآیندی پرزحمت و سخت است که سازمانهای نظامی و غیر نظامی، تجار، مؤسسات عمومی و ملی و مردم برای انجام دقیق آن با مشکلات زیادی مواجه می شوند. در واقع، از این روست که نقش فناوری اطلاعات (IT) مطرح می شود. IT می تواند بهبود عملی و قابل توجهی را در رفع مشکلات لجستیکی باعث شود. مقاله حاضر به بررسی تحولی که IT در لجستیک به وجود آورده، می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of information technology (IT) in logistics

چکیده [English]

Today, logistics operations around the world are used to reduce costs and deliver goods on time, as well as to improve quality and improve freight forwarding. This scope of use reflects the major share of logistics in the growth of the national economy. In general, logistics is a laborious and difficult process in which military and civilian organizations, businessmen, public and national institutions, and the public face many difficulties to carry out. In fact, that's why the role of information technology (IT) comes into play. IT can make a significant practical difference in solving logistical problems. The present article examines the evolution of IT in logistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ................
1. information technology and logistics by noyan derli, 1992 revised september 1998

2. the role of information technology in logistic solutions in ethiopia by tekeste berhan habtu