فناوری‌های حمل ونقل هوشمند در خودروهای تجاری کره

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

 وزارت مسکن و حمل و نقل کره، فعالیت گسترده ای را به منظور اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند (با اجرای یک طرح استراتژیکی برای این سیستم ها در سال ۱۹۹۶)، آغاز کرده است. دولت کره امیدوار است که سیستم های حمل و نقل هوشمند مشکلات مربوط به حمل و نقل از قبیل تراکم جاده ای، آلودگی هوا و امنیت سیستمهای ارتباطی را حل کند. زیر ساخت اطلاعات لجستیکی یک عامل بحرانی برای کره محسوب می شود. عملیات خودروهای تجاری یک شبکه اطلاعاتی است که سرویس های اطلاعات لجستیکی را از طریق زیر ساخت های حمل ونقل و امکانات لجستیکی از قبیل پایانه های راه آهن، پایانه های ماشین آلات سنگین و انبارها تسهیل می نماید. این مقاله اصطلاحات و فناوری های عملیات خودروهای تجاری و همچنین اصطلاحات مشابهی مانند سیستمها و شبکه های اطلاعات خودروهای تجاری را معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart transportation technologies in Korean commercial vehicles

چکیده [English]

The Korean Ministry of Housing and Transportation has launched a large-scale operation to implement intelligent transportation systems (by implementing a strategic plan for these systems in 1996). The Korean government hopes that intelligent transportation systems will solve transportation problems such as road congestion, air pollution and the security of communication systems. Logistics infrastructure is a critical factor for Korea. The operation of commercial vehicles is an information network that facilitates logistics services through transportation infrastructure and logistics facilities such as railway terminals, heavy machinery terminals and warehouses. This article introduces the terms and technologies of commercial vehicle operations as well as similar terms such as commercial vehicle systems and information networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .............

1 http://www.mobiforum.org/mBusiness-2002/sessions/b2c.htm