لجستیک الکترونیکی

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

توسعه تجارت الکترونیکی و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تأثیر قابل ملاحظه ای در ایجاد انقلابی نوین در عرصه لجستیک و مفاهیم مربوطه داشته است. این موضوع بدلیل اهمیت فوق العاده فناوری های نوین اطلاعاتی، در ایجاد یکپارچگی و جامعیت بین فعالیتهای لجستیکی، بسیار قابل توجه و مهم است. زیرا بدون برقراری ارتباط و تعامل بین اجزای مختلف لجستیک، در طول زنجیره عرضه، موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف ممکن نخواهد شد. در مقاله حاضر تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی ابعاد مختلف فناوری های اطلاعاتی در زمینه تجارت الکترونیکی و همچنین لجستیک الکترونیکی، اقدام به ارائه راهکارهای عملی در جهت پیاده سازی لجستیک الکترونیکی در سطح یک سازمان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic logistics

چکیده [English]

The development of e-commerce and new information and communication technologies has had a significant impact on creating a new revolution in logistics and related concepts. This is very important due to the great importance of new information technologies in creating integration and comprehensiveness between logistics activities. Because without communication and interaction between different logistical components, during the supply chain, the success of the organization in achieving the goals will not be possible. In the present article, an attempt has been made to examine the various dimensions of information technology in the field of e-commerce as well as e-logistics, and to provide practical solutions for implementing e-logistics at the level of an organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ............

1 Jardian Logistics
The challenge of e-logistics
2- Liang-Jie Zhang, An E-logistics processes Integration Framework Based on Web Servic e,
W.R.C., 2001
3- N. Viswanadham, E- logistics Trends and opportunities , The Logistics Institute, 2001.
4- Kristine Grow, The next step in E-Logistics, Unisys Corp., 2002.
5- Deborah L.Bayles, Beyound the Buy Button: Logistics & E-Fultillment, Bridge Commerce,
Inc. 2002.
6- Yves Dethier , E-Logistics - A new challenge for Logistics provider, Distrilogistics, SPRL,
2002.
7- Marc Linster, E-Logistics A Technology Solutions, Avicon, 2001.
8- Remko Van Hoek, E-Supply Chains Virtually non-existing, Emerald, 2001.
9- Tood b. carter, choosing an E-Fulfillment service Provider, GATX Logistics Inc. 2000.