یکپارچگی در لجستیک

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

یکپارچه سازی یکی از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت است که همواره در طراحی و توسعه سیستم های لجستیکی مورد توجه مدیران و کارشناسان امر قرار گرفته، چالش ها و مطالعات گسترده ای را موجب شده است. نویان درلی نویسنده این سطور و استاد دانشگاه تجاری لیورپول جان مورس به منظور ارائه یک چارچوب و پاسخگویی به سؤالات مختلف در این زمینه، ضمن یک بررسی اجمالی از روند شکل گیری مفهوم یکپارچگی در لجستیک، اقدام به تهیه سرفصل ها و عناوین موضوعاتی نموده است که برای درک این مفهوم توجه به آنها ضروری و لازم است. گرچه هر یک از موضوعات مطرح شده خود به طور جداگانه مستلزم تحقیق و تفحص بیشتر است لیکن به عنوان اطلاعات کمکی می تواند فراروی دست اندرکاران و متخصصین امر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration in logistics

چکیده [English]

Integration is one of the most important and important issues that has always been considered by managers and experts in the design and development of logistics systems, and has caused extensive challenges and studies. In order to provide a framework and answer various questions in this field, Noyan Drli, the author of these lines and a professor at Liverpool University of Commerce, John Morse. To understand this concept, it is necessary to pay attention to them. Although each of the issues raised individually requires more research and investigation, it can be used as an auxiliary information for those involved and experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..............

http://cwis.Livjm ac.uk/bus/baaf/newl3.htm