انتشار مقالات منتخب شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین

با توجه به توافقات انجام شده با شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مقالات فارسی منتخب در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین برای چاپ در نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین ارسال خواهند شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک http://iiiec.ir مراجعه نمایید.