خدمات نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین به نویسندگان

  1. انتشار متن کامل مقاله (بدون پرداخت هزینه)
  2. صدور و ارسال گواهی انتشار مقاله
  3. نمایه سازی مقالات در: پایگاه علوم استنادی جهان اسلام(ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)، پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags)، ارسال و ثبت نشریه به کتابخانه ملی ایران