توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

چکیده

یکی از فلسفه­های رایج در دو دهه اخیر که تحولات عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید سبب گردیده، مدیریت زنجیره تأمین است. ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین می­تواند کمک به­سزایی در مدیریت آن باشد. یکی از رویکردهای جدید در این زمینه، استفاده از کارت امتیازی متوازن است که به نمایش استراتژی مدیریت زنجیره تأمین به­صورت مجموعه­ای از اهداف ضروری قابل تحقق می­پردازد. کارت امتیازی متوازن فقط نقش کنترلی ندارد و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته به­کار نمی­رود. بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژی سازمان هستند و با یکپارچه­سازی و هماهنگ­سازی فعالیت­ها در سطوح مختلف آن، امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می­سازد. در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع زنجیره تأمین و ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تعدادی از مدل­های مطرح در این زمینه و یک مدل جدید با به­کارگیری کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین معرفی می­شود. در پایان نتیجه گرفته می­شود که این مدل در مقایسه با سایر مدل­ها، برتر و ارجح­تر است.

کلیدواژه‌ها