معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات

نویسندگان

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

در این مقاله براساس مبانی علمی مدیریت زنجیره‌تأمین، در بخش نظامی که مبتنی بر حداکثر استفاده از نقاط ضعف دشمن و به حداکثر رساندن برتری نیروی خودی می­باشد، مدلی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مهمات معرفی شده است. بدین منظور بعد از شناسایی تأمین­کنندگان مهمات، با طراحی مدل و استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM)3 ، به نحوه ارزیابی تأمین‌کنندگان در شرایط نبرد نامتقارن اشاره شده است. هدف از الگوی این تحقیق، انتخاب تأمین­کنندگان مناسب مهمات و در نهایت جمع­آوری اطلاعات لازم در تقویت زنجیره‌تأمین از صنایع تولیدکننده تا یگان­های رزمی، مطابق دکترین نبرد نامتقارن می­باشد.

کلیدواژه‌ها