وضعیت‌ ایمنی‌ حمل‌ونقل‌ در کشور آمریکا

نویسندگان

چکیده

سیستمهای‌ حمل‌ونقل‌ بیش‌ از آنکه‌ با خود رفاه‌ و آرامش‌ را به‌ زندگی‌ بشر به‌ ارمغان‌ آورند، ناملایمات‌ و مشکلات‌ جدی‌ را برای‌ انسانها ایجاد کرده‌اند، تلفات‌ و خسارات‌ ناشی‌ از تصادفات‌، آلودگی‌ محیط‌ زیست‌، اتلاف‌ وقت‌ و انرژی‌ از جملة‌ این‌ ناملایمات‌ است‌. اگر چه‌ حل‌ صد در صد این‌ مشکلات‌ امکان‌پذیر نیست‌ ولی‌ می‌توان‌ صدمات‌ و خسارات‌ ناشی‌ از حمل‌ونقل‌ را کاهش‌ داد. مقاله‌ حاضر نشان‌ می‌دهد که‌ در کشورهای‌ با تعداد خودروهای‌ بسیار بیشتر از کشور ما، با برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از مشکلات‌ در بخش‌ ایمنی‌ مرتفع‌ گردیده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها