دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1383 (70) 
3. وضعیت‌ ایمنی‌ حمل‌ونقل‌ در کشور آمریکا

سیدمحمدمهدی کلانتریان‌؛ امرالله قره‌باغی‌