سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) قسمت‌ هفتم‌: نقش‌ و اثر سماپل‌ بر سازمان‌ لجستیک‌

نویسندگان

چکیده

سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ سازمانها با ماموریت‌های‌ خاصی‌ تعریف‌ و مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گرفته‌ و اهداف‌ آنها در قالب‌های‌ عمومی‌ و تخصصی‌ مورد توجه‌ می‌باشند. سماپل‌ به‌عنوان‌ یک‌ سیستم‌ مدیریت‌ اطلاعات‌ در هدف‌ عام‌، وظیفه‌ توزیع‌ و جاری‌سازی‌ زبان‌ مشترک‌ اطلاعات‌ اقلام‌ و در هدف‌ خاص‌ بدنبال‌ ایجاد یک‌ بستر مناسب‌ جهت‌ طراحی‌ و ایجاد سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ مدیریت‌ سازمان‌ و توسعه‌ و گسترش‌ پایگاه‌ اطلاعات‌ اقلام‌ به‌عنوان‌ یک‌ حافظه‌ اجتماعی‌ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها