سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) قسمت‌ سوم‌ : کدینگ‌؛ زیر سیستم‌ اصلی‌ سماپل‌

نویسندگان

چکیده

در شمارة‌های‌ قبل‌ موضوعات‌ اطلاعات‌ و فن‌آوری‌ سماپل‌ بررسی‌ شد و موضوع‌ کدینگ‌ اقلام‌ لجستیکی‌ که‌ یکی‌ از اصلی‌ترین‌ زیر سیستم‌های‌ سماپل‌ است‌ در این‌ شماره‌ مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها