انبار و انبارداری در سیستم توزیع(2)

نویسنده

چکیده

بخش‌ اول‌ این‌ مقاله‌ در شماره‌ قبل‌ به‌ دلایل‌ انتخاب‌ انبار از نظر عوامل‌ اقتصادی‌، عملیاتی‌ و ارائه‌ خدمات‌ به‌ مصرف‌ کنندگان‌، هزینه‌های‌ کل‌ توزیع‌ شامل‌ هزینه‌های‌ نگهداری‌، هزینه‌های‌ ثابت‌ انبار، هزینه‌های‌ ذخیره‌ سازی‌ و هزینه‌های‌ تحویل‌ کالا به‌ مصرف‌ کنندگان‌ از نظر تعداد انبار و انتخاب‌ محل‌ بهینه‌ برای‌ انبار اشاره‌ داشت‌. سپس‌ دربارة‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ در سیستم‌ توزیع‌ برای‌ تعیین‌ انبارها و تعمیم‌ این‌ طرحها از طریق‌ شبیه‌سازی‌ به‌ منظور بهینه‌کردن‌ موقعیت‌ و فعالیتهای‌ انبار مخصوصاً ذخیره‌ سازی‌ به‌ موقع‌ و تأمین‌ نیازهای‌ مصرف‌کنندگان‌، طراحی‌ انبار از نظر ساختار، فضا، تجهیزات‌ و چگونگی‌ ورود و خروج‌ و ارسال‌ کالا و سرانجام‌ نقش‌ رایانه‌ در اداره‌ کردن‌ انبارها و تجزیه‌ و تحلیل‌ فعالیتها و اطلاعات‌ به‌ منظور بهبود کارآیی‌ انبارها مطالبی‌ مطرح‌ شد. در این‌ شماره‌ در ادامه‌ بحث‌ به‌ هزینه‌های‌ انواع‌ انبار ساده‌، مکانیزه‌ و اتوماتیک‌ اشاره‌ می‌شود. سپس‌ به‌ بررسی‌ انبار و انبارداری‌ از جنبه‌های‌ تمرکز و عدم‌ تمرکز، مزایا و معایب‌ هر یک‌، چگونگی‌ تعیین‌ موقعیت‌ انبارها به‌ روش‌ ساده‌ و ابتدایی‌ و استفاده‌ از روش‌ به‌ کارگیری‌ مدلها می‌پردازیم‌.

کلیدواژه‌ها