ارائه مدلی جدید برای تعیین سیاست ها و ابزارهای بهینه به منظور کاهش مصرف سوخت در شرکت های حمل و نقل باری با چند نوع وسیله نقلیه و چند دپو

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

چکیده

با توجه به افزایش چند برابری هزینه مصرف سوخت در وسایل نقلیه، در سال شرکت­های حمل و نقلی هزینه زیادی بابت سوخت متحمل می­ شوند. مصرف سوخت در خودروهای سنگین به عوامل متعددی مثل خودرو، راننده، سیستم مسیریابی و زمان­بندی حرکت خودروها، جاده، سرعت، شتاب و میزان بار بستگی دارد. در این مقاله به بررسی چند عامل ازدیدگاه شرکت­های حمل و نقلی برای کاهش مصرف سوخت پرداخته و سپس به معرفی چند سیاست که منجر به کاهش مصرف سوخت می­ شوند می­ پردازد. هم­چنین با ارائه مدل مینیمم مصرف سوخت به اندازه­ گیری میزان مصرف در حالات مختلف خواهد پرداخت. این مدل­ها که تنها چند سال است مورد توجه قرار گرفته­ اند، عملکرد بهتری نسبت به مدل­هایی دارند که فقط به مسیریابی (VRP)3 می­ پردازند. بعد از ارائه مدل اندازه­ گیری مصرف سوخت، به ارائه مدل چند هدفه از دیدگاه شرکت­ های حمل و نقل در سه بخش سیستم، خودرو و راننده پرداخته می­ شود و ترتیبی برای بخش­ها از روی قابلیت بخش­ها اتخاذ می­ شود. در ادامه سیاست­ها و ابزارهایی که منجر به کاهش هزینه­ ها در کل ناوگان می­ شوند را استخراج کرده و در آخر مجموعه سیاست­ها و ابزارهای بهینه برای یک شرکت حمل و نقل با استفاده از مدل چند هدفه حاصل خواهد شد. مدیران در بخش حمل و نقل با به­ کارگیری جواب بهینه مدل چند هدفه، می­ توانند در دراز مدت تأثیر به­ کارگیری مجموعه­ ای از سیاست­ها و ابزارها را در شرکت­های خود بسنجند و بعد اقدام به تصمیم­ گیری در مورد به­ کارگیری ابزارها و سیاست­ها در سطح ناوگان حمل و نقل کنند.

عنوان مقاله [English]

Provide a new model for determining the optimal policy and tools for freight transportation companies with the aim of reducing fuel consumption in a few types of vehicle depot

چکیده [English]

According to several times the cost of increased fuel consumption in vehicles, companies pay a lot of fuel in transportation costs section. Several factors such as vehicle fuel consumption in heavy vehicle - the driver - the routing and scheduling systems to move cars - road - the amount of fright- speed and acceleration have effect in fuel consumption. This article examines several factors in terms of transportation companies that can reduce fuel consumption and to introduce a policy that will result in reduced fuel consumption. Also provide a model for determining the minimum fuel consumption in different maners. These models have better performance than only models that have the vehicle routing problem (VRP 1) aproach. After measuring fuel consumption model, we will be provided the model of multi-objective view of the company's transportation system that have three parts – car- driver and system. We can arrange for all of the parts are made ​​in reducing fuel consumption. Policies and tools that lead to cost reduction in the entire fleet will be introduced. Finally, for a transportation company, a set of policies and tools provide with used multi-objective function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The lowest fuel consumption
  • a multi-objective function
  • System
  • Automotive
  • Driver
  • Fleet Transport
  • Transportation Company

[1] Ericsson, “Independent driving pattern factors and their influence on fuel use and exhaust emission factors”. Transportation Research Part D., 2001.

[2] Tavares, G., Zsigraiova, Z., Semiao, V., Carvalho, M.G., “A case study of fuel savings through optimization of MSW transportation routes. Management of Environmental Quality”: An International Journal 19, 2008.

[3] UK Department for Transport, Effects of Payload on the Fuel Consumption of Trucks. UK DfT, London, 2007.

[4] US Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, 2009.Transportation Energy Data Book, 28th ed. USDoE, Washington, DC.

[5] US Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Freight Management and Operations, 2007.Development of Truck PayloadEquivalent Factor.USDoT, Washington, DC.

[6] TolgaBektas and Gilbert Laporte, “the Pollution-Routing Problem”, 2011.

[7] Yoshinori Suzuki., “A new truck-routing approach for reducing fuel consumption and pollutants emission”, 2011.

[8] TECHNOLOGIES AND APPROACHES TOREDUCING THE FUEL CONSUMPTION OF MEDIUM- AND HEAVY-DUTY VEHICLES, the National Academies Press, Washington, DC, 2010.

[9] William F. Schmitt, AlexandreSzklo, Roberto Schaeffer., “Policies for improving the efficiency of the Brazilian light-duty vehicle fleet and their implications for fuel use, greenhouse gas emissions and land use”, 2011.

[10] Helsinkith counting and Reporting System Kari Mäkelä for Transport and Logistics Sector INTERACTION Seminar, September 14Energy and Environmental Ac www.ifon.com, 2007.

[11] EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2006a. Fuel EconomyLabeling of Motor Vehicles: Revisions to Improve Calculation Fuel Economy Estimates, Final technical support document. 40 CFRParts 86 and 600 [EPA-HQ-OAR-2005-0169; FRL-8257-5].Federa Register: Dec. 27, 2006 (Vol. 71, No. 248): Rules and Regulations Pp. 77871-77969.

[12] Merrion, Heavy Duty Diesel Emissions, Fifty Years, 1960-2010. Proceedings of the 2002 Fall Technical Conference of the ASME Internal Combustion Engine Division, New Orleans, La., Sept. 8-11. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2002.

[13] Englar, The application of pneumatic aerodynamic technology to improve drag reduction, performance, safety, and control of advanced automotive vehicles. Proceedings of the 2004 NASA/ONR Circulation Control Workshop, 2004.

[14] Barth, M., Younglove, T., Scora, G., 2005, “Development of a heavy-duty diesel modal emissions and fuel consumption model.Tech”. Rep. UCB-ITS-PRR-2005-1, California PATH Program, Institute of Transportation Studies, University of California at Berkeley.