مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتـی امیر کبیر، نویسنده پاسخگو

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتـی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی صنایع وسیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتـی امیر کبیر

چکیده

در این مقاله، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با وجود انبار موقت میانی و امکان ارسال جزئی محصولات به مشتریان مورد بررسی‌ قرار گرفته است. وسایل نقلیه پس از ترک انبار، طی‌ مسیرهایی محصولات را از تأمین‌کنندگان جمع‌آوری کرده به انبار باز می‌گردند و پس از یکپارچه­ سازی، اقلام را با توجه به امکان ارسال جزیی بین مشتریان توزیع می‌‌کنند. مسئله مورد نظر NP-Hard بوده و در نتیجه استفاده از روش‌های حل دقیق برای آن ممکن نیست. یک الگوریتم فراابتکاری شبیه­ سازی تبرید برای حل مسئله مورد نظر پیشنهاد شده است و نتایج آن برای چهار دسته داده با اندازه­ های 5، 10، 20 و 30 جفت مشتری، با حد پایینی که برای مسئله در نظر گرفته شده مقایسه شدند و مشاهده شد که الگوریتم پیشنهادی در زمان معقولی‌ به جواب­های خوبی‌ دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vehicle Routing With Cross Docking and Split Deliveries

چکیده [English]

In this paper a vehicle routing problem with cross docking and split deliveries to customers is considered. The vehicles pick up products from suppliers and then after some consolidation procedures in the cross dock, the same set of vehicles is used to deliver products to customers. The problem mentioned is NP-Hard so exact methods are not a good choice to solve it. A simulated annealing algorithm is proposed and the results for four data sets with 5, 10, 20 and 30 pairs of supplier-customer are compared with a lower bound. The experimental results show the good performance of the proposed simulated annealing algorithm in a reasonable time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle Routing Problem
  • Cross Dock
  • Split Delivery
  • Time Window
  • Simulated Annealing
[1] Apte, U. M., & Viswanathan, S., “ Effective cross docking for improving distribution efficiencies”, International Journal of Logistics, 3,91–302,2000.

[2] Young Hae Lee, Jung Woo Jung, Kyong Min Lee, “Vehicle routing for cross docking in the supply chain”, Computers & Industrial Engineering, 51, 247–256,2006.

[3] Min Wen, Jesper Larsen, Jens Clausen, Jean-François Cordeau, Gilbert Laporte, “Vehicle routing with cross dockin , Journal of Operation Research Society 60(12), pp.1708-1718,2007.

[4] Ching-Jong Liao, Yaoming Lin, Stephen C. Shih , “Vehicle routing with cross docking in the supply chainExpert Systems with Applications, 37 , 6868–6873, 2010.

[5] S.-C. Lo , C.-Y. Wang , “A PSO approach for vehicle routing problem with cross docking in logistics management ,The 2010 World Congress in Computer Science,
Computer Engineering, and Applied Computing
, Las Vegas, USA,July 12-15, 2010.

[6] Behnam Vahdani, Reza Tavakkoli-Moghaddam ,Mostafa Zandieh , Jafar Razmi , “Vehicle routing scheduling using an enhanced hybrid optimization approach”, Journal of Intelligent Manufacturing, In press, DOI 10.1007/s10845-010-0427-y,2010.

[7] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, “Optimization by simulated annealing”, Science, 220,671–680, 1983.

[8] Ho, S.C., Haugland, D., “A tabu search heuristic for the vehicle routing problemwith time windows and split deliveries”, Computers & Operations Research 31,1947–1964,2003.