تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری فعالیت های سازمانی

نویسندگان

1 دانشگاه امیرکبیر، نویسنده پاسخگو

2 دانشگاه علم و صنعت

3 دانشگاه امیرکبیر

چکیده

برون‌سپاری روشی است که بسیاری از سازمان­ها از آن برای کاهش هزینه و در عین حال افزایش سود بهره می­ برند. در همین راستا موضوع انتخاب فعالیت مناسب و حتی انتخاب شرکت برون‌سپار از مسائل پیش روی سازمان­ها می‌باشد. در این تحقیق به بررسی پارامتر‌های مؤثر بر روی تصمیم‌ گیری در مورد برون‌سپاری پرداخته شده است. بدین منظور، وزن پارامتر‌های تأثیرگذار در تصمیم‌ گیری برای انتخاب برون‌سپاری در کارخانه آبکاری البرز طبق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)5 از دید کارشناس تعیین شد. هم‌چنین درصد اهمیت هر کدام از این پارامتر‌ها از دید مدیریت کارخانه به‌صورت طرح سؤالات کلیدی مشخص گردید. با توجه به نتایج به‌دست آمده از روش‌های مذکور، انجام برون‌سپاری برای این کارخانه پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Outsourcing Operations Organizational

چکیده [English]

Outsourcing is the way that many organizations choose to reduce costs and increase profits. In this regard, the issue of selecting appropriate activities and even a selection of be ‌ outsourcing issues facing the organization. In this study the influencing parameters on the outsourcing decision has been examined. Therefore, the affected parameters weight on decision for the outsourcing in Alborz electroplating factory was determined by the AHP method. Also, the importance of each of these parameters was determined from the perspective of plant management to key questions. According to the results of these methods do outsourcing for the plant was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Cost Reduction
  • Paired Comparisons
  • Improving Quality
]1[ آذر عادل، رجب‌زاده علی، "تصمیم‌گیریکاربردی"،1381.
]2[ نخعی کمال آبادی، عیسی، باقری، محمد، "ارایه یک مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های تولیدی به کمک تکنیک‌های ANP, DEMATEL در محیط فازی".
[3] Balachandra, R. and Friar, J.H, "Factors for Success in R&D Projects and New Product Innovation: A Contextual Framework", 1997.
[4] Giley M.K.,Greer C.R., Rasheed A.A, "Human resource outsourcing and Organizational performance in manufacturing firms"; Journal of Business Research, 2004.
[5] Van Mieghem, J.A, "Coordinating investment, production and Subcontracting"; Management Science, 1999.
[6] Peter R. Embleton, Philip C.Wright, "A practical guide to successful out sourcing", Empowerment in organizations, 1998.
[7] Ronan McIvor,"A Practical Framework for Understanding the Outsourcing Process", Supply Chain Management: An International Journal,Volume 5, Number 1, 2000, pp. 22-36.
[8] Bettis RA, "outsourcing and Industrial decline", Academy of Management Executive, 2002.
[9] Tayles. Mike, Drury. Glin, "Moving from Make/ Buy to Strategic Sourcing: The Outsource Decision Process", Long Range Planning 34, 2001.
[10] Harrigan, K, "Strategies for intrafirm transfers and outside sourcing", Academy of Management Journal, 1985.