طراحی مدل فرآیند پایش کیفیت اقلام و تجهیزات در چرخه تجهیز سپاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

اخذ بازخوردهای به‌ موقع، صحیح و دقیق از فرآیند تأمین و خرید در چرخه تجهیز سپاه، نه فقط می‌تواند پویایی را در فرآیند فوق به ارمغان آورد، بلکه بخش اعظمی از ورودی‌های فرآیند را اصلاح کرده و باعث تولید دستاوردهای مورد نظر (بدون دوباره‌ کاری‌ها) می‌گردد. این بازخوردها که در اصل یک نوع کنترل و پایش محسوب می‌شوند، از جهات مختلف، چنانچه با رویکرد استانداردسازی تعریف و اجرایی گردند کمک فراوانی به تصمیم‌ گیری‌های مدیریتی سیستم آماد و پشتیبانی سپاه خواهد نمود (هر چند که فرآیند را در برخی مواقع کند می‌نماید). در چرخه تجهیز سپاه، فرآیند پایش کیفیت اقلام و تجهیزات به‌ دلیل عمق محتوایی، دارای مراتب و درجاتی (در سطوح مختلف ساختاری سپاه) است که روند موجود الزامات استاندارد را در مراحل مختلف کارکرد، متحول ساخته و ضابطه‌ای منطقی با رعایت اصول همه جانبه­ نگری جایگزین آن می‌سازد. لذا تبیین و تعریف معیارها و شاخص‌های استاندارد در کلیه مراحل تعریف شده از فرآیند فوق (با مشارکت و همراهی ذی‌نفع‌ها) نه فقط ضمانت اجرایی آن را ارتقاء می‌بخشد، بلکه به نوعی با داشتن فرآیند استاندارد شده در پایش کیفیت، شاهد دستاوردهای مهمی در حوزه‌های مختلف کارکرد سیستم آماد و پشتیبانی سپاه نیز خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization Process Quality Monitoring Instruments and Equipment in the Process of Equipping the Sepah

چکیده [English]

Obtaining feedback timely, accurate and secure shopping process on the wheel equipped sepah can not only bring dynamism in the process, but most of the entries in the reform process to produce the desired results (without duplication).
These attitudes are essentially a form of control and monitoring, as a standardized approach to defining and implementing them in many ways, contributed to the planning and logistics system will support the sepah (although in some cases, that the process track).Monitoring the quality of items and equipment to equip the sepah because of the content lifecycle, degrees and degree (at different levels of structural sepah) which are at various stages of the functional requirements of the existing process and criteria evolved a comprehensive review of logical principles replace it. Therefore, explanation and definition of standard criteria and indicators defined at all stages of the process (with the participation and cooperation of the beneficiary) are not only enhancing its enforcement, but having a standard process of quality monitoring, control gains major functional areas of logistics sepah and support systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Monitoring
  • Standardization
  • Process of Equipping the Sepah
[1] مدیریت کیفیت مرکز تجهیز و استاندارد، "راهنمای مشتری مداری در تجهیزات رزم زمینی سپاه"، 1391.
[2] مدیریت کیفیت مرکز تجهیز و استاندارد، "راهنمای مشتری مداری در تجهیزات دریایی سپاه"، 1390.
[3] مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، "چرخه تجهیز سیستم آماد و پشتیبانی سپاه (فاز مفهومی و فاز منطقی)"، سال 1385.
[4] مرکز تجهیز و استاندارد، "راهنمای پایش کیفیت اقلام و تجهیزات سپاه و مستندات پشتیبان"، بهار 1390.
[5] مدیریت کیفیت مرکز تجهیز و استاندارد، "الگوریتم‌های برون‌سپاری کنترل کیفیت"، 1391.
[6] محمدرضا سلیمان فلاح، "کنترل کیفیت"، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، زمستان 1380.
[7] دکتر علیرضا ملکی، "سمینار آشنایی با سیستم‌های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9000: 2000".
[8] استاندارد ملی ISO 9001:2008، الزامات سیستم مدیریت کیفیت، 1391.
[9] صلاح‌الدین شیخ‌الاسلامی، "نگرش سیستمی به کیفیت"، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1385.
[10] مرکز استاندارد دفاعی ایران، IDS-ISO 9004، 1388.
[11] قره‌باغی احمد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، "بررسی وضعیت جایگاه ستادی کنترل کیفیت در اداره لجستیک"، 1379.
[12]ISO10002: 2004-Quality maneagment-Customer Satisfaction.
[13]- ISO10004: 2010-Quality maneagment-Customer Satisfaction-Guidelines for monitoring and measuring.
[14]Gundlach, G. T., Achrol, R. S., & Mentzer, J. T. (1995). "The structure of commitment in exchange" Journal of Marketing, 59(1), 78−92.
 [15]Fullerton, G. (2005). "The service quality–loyalty relationship in retail services: Does.
[16] ISO 19011, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing.
[17] ISO 10007, Quality management systems — Guidelines for configuration management
[18] ISO 10005, Quality management systems — Guidelines for quality plans.
[19] ISO 10006, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects.