ارائه روش دومرحله‌ای برای اولویت‌بندی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه گروهی فازی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در سال­های اخیر، با رشد روزافزون مصرف منابع محدود، آسیب­ های جبران­ ناپذیری به محیط‌ زیست وارد آمده که سبب ایجاد نگرانی­ های زیست‌محیطی در جوامع بشری شده است. یکی از راه­ های کاهش آسیب به محیط‌ زیست، کاهش اتلاف منابع است. از آنجا که اتلاف مواد غذایی سبب اتلاف منابع زیادی می­ شود، کاهش این اتلاف می­ تواند نقش بسزایی در کاهش آلودگی زیست‌محیطی ایفا نماید. دراین مقاله، اهمیت زیست‌محیط یبسته‌بندی از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است؛ اول اینکه بسته­ بندی نامناسب سبب افزایش اتلاف مواد غذایی می­ گردد و دوم اینکه خود بسته­ بندی نیز می­تواند آثار مخرب زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد. در ادامه یک رویکرد دومرحله‌ای بر مبنای سیستم استنتاج فازی و تحلیل شبکه گروهی برای طراحی سبز بسته­ بندی محصولات غذایی ارائه می­ شود. این رویکرد در گام اول تأمین حداقل شرایط لازم برای بسته­ بندی را تضمین می­ کند و در گام دوم، بهترین طراحی برای بسته­ بندی یک محصول غذایی را با توجه به عوامل زیست‌محیطی ارائه می­ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing Two-Phase Approach for Green Food Packaging by Fuzzy Analytic Network Process

چکیده [English]

In the recent years, increasing use of limited resources causes severe damages to the environment. This lead to increase environmental concerns in societies. Resource waste reduction can control these damages. As food waste causes a lot of resource waste, controlling this waste is very important to reduce damages to the environment.
This paper considers the environmental importance of food packaging is in two ways: i) improper packaging can increase food waste and ii) the package itself may have improper environmental effect. A two-phase approach for green food packaging by Fuzzy Analytic Network Process is proposed. This approach in the first phase guarantees establishing minimum required packaging conditions and in the second phase, proposes the best food package design due to environmental concerns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Packaging
  • Food
  • Analytic Network Process
  • Fuzzy Logic
[1] رزمی، جعفر؛ نصرالهی، میثم، "زنجیره تأمین سبز: طراحی، برنامه­ ریزی، استقرار و ارزیابی"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران، 1392.
[2] مینا، حسن، "ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان سبز با استفاده از تحلیل شبکه گروهی فازی"، پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم­ها، دانشگاه تهران، 1392.
[3]Chris Coggins, “Waste prevention - an issue of shared responsibility for UK producers and consumers: policy options and measurement” Resources, Conservation and Recycling 32, 181–190, 2001.
[4]Diogo Aparecido Lopes Silva, Gece Wallace Santos Renó, Gustavo Sevegnani, Tacila Berkenbrock Sevegnani, Oswaldo Mário Serra Truzzi, “Comparison of disposable and returnable packaging: a case study of reverse logistics in Brazil” Journal of Cleaner Production, 1:1, 1-11, 2012.
[5]Emmett, S. Sood, V. “Green Supply Chains - An Action Manifesto”, Wiley, 2009.
[6]G. Davis, J. H. Song, “Biodegradable packaging based on raw materials from crops and their impact on waste management” Industrial Crops and Products, 23, 147–161, 2006.
[7]Georgios Koutsimanis, Kristin Getter, Bridget Behe, Janice Harte, Eva Almenar, (Research report) “Influences of packaging attributes on consumer purchase decisions for fresh produce” Appetite, 59:1, 270–280, 2012.
[8]Guirong Zhang,Zongjian Zhao, “Green Packaging Management of Logistics Enterprises” Physics Procedia, 2012 International Conference on Applied Physics and Industrial Engineering, 24:1, 900 – 905, 2012.
[9]Hele´n, Williams, Fredrik Wikstro¨m, Martin Lo¨fgren, “A life cycle perspective on environmental effects of customer focused packaging development”, Journal of Cleaner Production, 16:1, 853-859, 2008.
[10]           Mirabedini, N. Mina, H. Ghodsi, R. Nasrollahi, M. (In Press) “An integrated new model for green supplier selection by key factors analysis” intentional journal of clear production.
[11]           Mohamed Alwaeli, ”The impact of product charges and EU directives on the level of packaging waste recycling in Poland” Resources, Conservation and Recycling 54, 609–614, 2010.
[12]  Shoji Koide, John Shi, “Microbial and quality evaluation of green peppers stored in biodegradable film packaging”, Food Control, 18:1, 1121–1125, 2006.