معـرفی کتـاب‌های لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

در این قسمت دو کتاب فناوری تولید جیره ­ها و تغذیه نیروهای نظامی و بازیافت مواد پرانرژی (غیرنظامی­ سازی سامانه ­های مهماتی) که در سال 1394 توسط مرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی به چاپ رسیده، معرفی شده است

کلیدواژه‌ها