نتایج چهارمین نظرسنجی مؤسسه Deloitte از مدیران تدارکات بنگاه ها در سال 2014

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

گزارش حاضر نتایج بررسی­های موسسه Deloitteدر سال 2014 می­باشد. این گزارش منعکس کننده نظرات 239 تناز مدیران تدارکات و مدیران شرکت‌ها از 25 کشور در سرتاسر جهان می­باشد. نتایج بررسی این مؤسسه بر روی موضوعات کلیدی تدارکات شامل؛ چشم‌انداز بازار، تعامل درکسب‌وکار، استعداد، ریسک و فن‌آوری متمرکز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poll
  • Supplies Business