به‌کارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه‌های لجستیک: دسته‌بندی و مرور ادبیات

نویسندگان

1 دانشگاه بو علی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در جهان رقابتی امروز، ارائه روش نوینی که به واسطه آن بتوان حداکثر کارایی را در چرخه تولید و تأمین ­کنندگان ایجاد کرد، بسیار حائز اهمیت است. مسئله به ­کارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه­های زنجیره تأمین و لجستیک به عنوان یک رویکرد نوین و کاربردی توجهات زیادی را چه در حوزه آکادمیک و چه در حوزه صنعت به خود جلب کرده است. چیزی که باعث شده این راهبرد در سال های اخیر به شدت مورد استقبال قرار بگیرد، نقش آن در کوتاه کردن چرخه حمل و نقل، کنترل هزینه ­های حمل موجودی، تحویل به موقع سفارش و کاهش آلاینده ­ها و پیامدهای زیست محیطی می ­باشد که سبب ایجاد ارزش در ابعاد مختلف و بهبود سطح خدمت شده است. در بسیاری از موارد، ارسال کالا به­ طور مستقیم از مبدأ (مراکز تولید یا توزیع) به مقصد (مناطق فروش) بسیار گران تمام می­شود؛ بنابراین در این شرایط، از گره­های میانی تحت عنوان مراکز بارانداز استفاده می­شود. در این مقاله مروری، ضمن ارائه تصویر روشنی از سیستم عملیاتی بارانداز، کلیه مسائل و تصمیماتی که در این حوزه و در دوره عمر یک ترمینال بارانداز صورت می­گیرد، برای اولین بار در یک چارچوب مدون و جامع از سطح راهبردی تا سطح عملیاتی دسته ­بندی و به ­روزرسانی شده که از این طریق، مطالعات و تحقیقات انجام شده در هر بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگری از مقاله، دسته ­بندی دیگری بر اساس سه معیار کلی رویکرد مدل­سازی، توابع هدف و متدولوژی­های حل ارائه گردیده و در این راستا، سعی شده با ارائه مطالب در قالب جداول و به صورت گرافیکی، دید وسیع­تری برای خواننده در جهت توسعه تحقیقات و کشف خلأهای موجود در این حوزه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Cross-Docking Operations in Logistics Network Design: Analysis and Literature Review

چکیده [English]

In today’s competitive word, it is so important to offer a new way in the cycle of production and supply by which the maximum efficiency will be achieved. The problem of applying cross-docking operations in logistics and supply chain network design, as a new and applicable approach, has attracted much attention in both academic and industrial areas. The matter making this strategy be highly welcomed, is the cross-docking role in shortening transportation cycle, controlling the shipment costs and on-time delivery of orders causing value in different aspects and improved service level. In this review paper, we first present a clear definition about cross-docking operations and then all the problems involving in the related field are classified and reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross-Docking Operations
  • Logistics Network
  • Literature Review
  • Classification