فرمولاسیون و تولید قالب های فشرده غذایی به عنوان میان وعده افراد نظامی و بررسی ویژگی های ارگانولپتیکی آنها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 معاونت آمادوپشتیبانی سپاه

چکیده

در شرایط عملیاتی مختلف، میان وعده­ ها نقش مهمی در تأمین نیازهای تغذیه­ ای نیروهای نظامی­ برعهده دارند و جایگزین مناسبی پس از فعالیت­ های جسمانی برای ذخایر کربوهیدراتی عضلات محسوب می­ شوند. هدف از این مطالعه، فرمولاسیون و تولید آزمایشی میان وعده انرژی ­زا با مدت ماندگاری طولانی جهت استفاده نیروهای نظامی در عملیات­ های مختلف می­ باشد. با توجه به اهمیت موضوع شش نوع قالب ­های فشرده غذایی(بار غلات) و پوره سیب­ زمینی با طعم بره تهیه شد که قالب­ های فشرده شامل فرمولاسیون­ های کنجدی، کشمشی، گندمی، زردآلو، گردویی و بادام زمینی بودند. در همین راستا پرسش­نامه ­هایی تهیه گردید و ویژگی­های ارگانولپتیکی نمونه ­های مورد نظر توسط 200نفر از پرسنل نظامی مناطق استان البرز و سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که در بین قالب­های فشرده ارائه شده، قالب­ های کشمشی، کنجدی (05/3 از 4 امتیاز) و قالب­های زردآلو، گردویی (99/2 از 4 امتیاز) به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازات را کسب نمودند. به طورکلی نتایج، حاکی از این امر می­ باشد که بیشتر افراد شرکت­ کننده در این ارزیابی موافق قالب­ های فشرده به عنوان میان وعده ­ها در جیره ­غذایی می ­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation and Production of Long-Lasting Energizing Snacks for Military and Evaluation of it's Organoleptic Characteristics

چکیده [English]

Snacks play a major role to supply nutritional needs of the armed forces in different operating conditions, because they are considered as a replacement for carbohydrate reserves in muscles after physical activity. The purpose of this study was to formulate and test long-lasting energizing snacks for military on different operations. 6 cereal bars were prepared containing formulations sesame seeds, raisins, wheat, apricots, nuts and peanuts. In this regard, a questionnaire was prepared and organoleptic characteristics of the samples were evaluated by 100 military soldiers in Alborz and Sistan-Baluchestan provinces. The results showed that raisins and sesame bars (3.05 out of 4 points) and apricot and walnut bars (2.99 out of 4 points) had the highest and lowest scores, respectively. The overall results indicated that most participants in the evaluation would agree with these bars in military diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Rations
  • Snacks
  • Cereal bars
  • Organoleptic Characteristics

[1] Natick Pam , “operational  rations  of  the  department  of  defense” , 25-30 , 2012.

[2] Smit Julie, “Assault/Special Purpose Ration Improvement Project”, 2010.

[3] Baker-Fulco Carol , D.P.B., Montain Scott J, Lieberman Harris R . “military dietary reference intakes:rationale for tabled values”, 2011.

[4] NATO Science and Technology Organization, “review of military mountain medicine technology and research barriers”. nato. rto-tr-hfm-146, 2011

[5] Deuster Patricia A, K. T., Tubbs Lori, Zeno Stacey. “The Special Operations ForcesNutrition Guide”,2007.

[6] MLouise, B. (2001). “Nutritional needs for exercise in the heat”. Comparative Biochemistry and Physiology Part A(128): 735-748.

[7] http://www.armyration-info.co.uk/.2013, 2 June.

]8[ فرج­زاده، داود. گلمکانی، محمد تقی، "فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی­زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن"، مجله طب نظامی، شماره3، صص 187-181، پاییز1390.

]9[ توکلی، حمیدرضا. فرج­زاده، داود. حبیبی، هادی،  "بررسی میزان رضایت­ مندی از پنج نوع جیره غذایی عملیاتی مورد استفاده در رزمایش پیامبر اعظم (ص)"، طب نظامی، شماره 10، 202-193، پاییز 1387. 

]10[ ارائه الگوی بهینه شده جیره­ های نظامی عملیاتی (شناوری، پروازی، تکاوری، شهری) تهران: مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی-کمیته­ آماد، بهار 1391.

]11[ عزیزی، محمد حسین. هادیان، زهرا، "تکنولوژی غلات و فراورده­ها" جلد 1، تهران: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، 1390.