شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار نت بهره ور فراگیر (TPM) بر چابکی سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی نگهداری و تعمیرات، دانشگاه امام حسین (ع) و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت

چکیده

در بازار رقابتی امروز، تولید به موقع و پاسخگویی با سرعت مناسب به سفارشات، همچنین  قابلیت انعطاف شرکت­ های تولیدی برای تولید محصولات متنوع مورد نیاز مشتریان امری ضروری به شمار می­ آید. شرکت­ های تولیدی برای بقاء در بازار باید بتوانند تولیدات خود را با استفاده از همه عوامل تولید با شرایط فوق به بازار عرضه نمایند. به این منظور یکی از پر چالش ­ترین عوامل تولید، ماشین­ آلات و تجهیزات می­ باشد که آماده به کار نگه داشتن آنها برای تولید به موقع و تحویل سفارشات به مشتریان بسیار مهم می­ باشد به این منظور روش ­ها و سیستم­ های مکانیزه نگهداری و تعمیرات(CMMS) به تنهایی پاسخگوی این نیاز نیستند، لذا چابک­ سازی این­ گونه سیستم­ ها امری ضروری و لازم می­ باشد. در دهه ­های اخیر یکی از بهترین و پر کاربردترین راهبردهای نت، نت بهره ­ور فراگیر (TPM) است که در آماده به کار نگه داشتن تجهیزات مورد توجه اکثر سازمان­ ها می­ باشد. نت بهره ور فراگیر (TPM) با استفاده از اصول و ارکان کاربردی قابلیت دسترسی؛ قابلیت اطمینان تجهیزات را تا حد زیادی افزایش می­ دهد. شرکت­ های تولیدی می­ توانند با اولویت ­بندی این اصول و ارکان در پیاده ­سازی آنها سرعت چابک ­سازی را افزایش دهند. در این تحقیق پس از شناسایی و اولویت ­بندی کلیه اصول و ارکان نت بهره ­ور فراگیر و مفاهیم چابکی سازمان­ های تولیدی و با استفاده از نظرات خبرگان و غربالگری و با تعیین روابط بین عوامل و میزان تأثیر عوامل اصلی نت بهره­ور فراگیر بر افزایش قابلیت­ های چابکی، بررسی و اولویت ­بندی آنها و میزان تأثیرشان بر چابکی سازمان رتبه ­بندی شده ­اند.

کلیدواژه‌ها


 1. میرکاظمی‌، سیدمسعود. "زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ و لجستیک‌ نظامی"، فصلنامه‌ فرآماد، شماره 15، بهار 1382، ص 15-20.
 2. اصغرپور، محمد جواد. "تصمیم گیری چند معیاره"، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران، 1385.
 3. قدسی پور، سید حسن. "مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره"، چاپ اول، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1382.
 4. H.Sharifi, Z. Zhang., “A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction”, international journal of production economics,n1999.
 5. حاج شیرمحمدی، علی. "برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات"، چاپ نهم، تهران: غزل، 1383.
 6. امام، سیدمحمد رضا. "جلب مشتریان با ارزش با استفاده از همزمانی زنجیره تأمین"، فصلنامه لجستیک، شماره 11، سال 81.
 7. براون، جیمی و همکاران. "سیستم های مدیریت تولیــد"، مترجم: غضنفری، مهدی و صغیری، سروش، چاپ دوم، تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1381.
 8. سعیدی کیا، علی اکبر و همکاران. "مدیریت زنجیره تأمین"، مجله روش، سال دهم، شماره61.
 9. Hornozi, A.M., “Agile Manufaturing: The Next Logical Step”, Benchmarking An International Journal, 8(2), 132-143, 2001.
 10. Feyzabadi, Javad., “Explaining and evaluating a Model for strategic behavior of supply chain in industries with complex production (Doctoral dissertation)”, Tehran University, Tehran, 2009.
 11. A. Gunasekaran., “Agile Manufacturing: A Framework for research and development”, international journal of production economics, 62 , 87-105, 1999.
 12. اصغرپور، محمد جواد. "تصمیم‌گیری و تحقیق عملیات در مدیریت"، چاپ دهم، تهران: دانشگاه تهران، 1381.
 13. Brian H. Maskell., “An Introduction to Agile Manufacturing”, BMA Inc, 1998.
 14. Bayat, Ali., “Performance evaluation of supply chain with FMADM approach(master of science dissertation)”, Tarbiat Modares University, Tehran, 2007.
 15. هوشنگ رستمیان. "نگهداری و تعمیرات بهره ور2 TPM"، تهران: ترمه، 1385.
 16. مهریزی حائری، علی اصغر. "داده‌کاوی: مفاهیم، روش‌ها و کاربردها"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1382.
 17. داوری‌، دردانه. "نت‌ خود کنترلی‌، اجرای‌ گام‌ به‌ گام‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ بهره‌ور فراگیر"، تهران: انجمن‌ مدیریت‌ کیفیت‌ ایران‌، 1378.
 18. حاج شیرمحمدی،علی. "نگهداری و تعمیرات (نت) بهره ور فراگیر"‌، سازمان مدیریت صنعتی (نمایندگی اصفهان)، 1382.
 19. قدسی پور سید حسن. "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1384.
 20. ساعتی، توماس ال. "تصمیم سازی برای مدیران"، مترجم علی اصغر توفیق، چاپ اول، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1378.
 21. سلیمی‌ نمین‌، محمد حسین. "استراتژی های‌ تعمیرات‌ و نگهداری‌ و قابلیت‌ اطمینان"، تهران: دانشگاه‌ امیرکبیر، 1370.
 22. Y. Y. Yusuf, M.Sarhadi, A. Gunasekaran., “Agile Manufacturing: The drives, Concepts and attributes”, international journal of production economics, 1999.
 23. Pilevari, Nazanin.., “Explaining and evaluating Model of agility in supply chain based expert systems (Doctoral dissertation), science and research university, Tehran, 2009.