اولویت‌بندی راهبرد‌های بهینه نگهداری و تعمیرات در صنایع نساجی با رویکرد الکتره

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چکیده

یکی از حیاتی‌ترین فرآیندهای هر سازمان، فرآیند نگهداری و تعمیرات است که وظیفه اصلی آن نگهداری و حفظ ماشین‌آلات در شرایط مطلوب یا بازگرداندن آنها از شرایط نامطلوب به مطلوب است. در این راستا، نگهداری و تعمیرات نقش اساسی را در کاهش هزینه‌ها، کمینه‌سازی زمان ازکارافتادگی تجهیزات، بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و تأمین قابلیت اطمینان تجهیزات و درنتیجه، دستیابی به اهداف کمی و کیفی سازمان ایفا می‌کند؛ بنابراین داشتن یک راهبرد مشخص برای این بخش در راستای راهبرد‌های صنایع نساجی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مقاله انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات برای صنایع نساجی با الکتره است. متغیرهای بسیاری (از قبیل هزینه، قابلیت اطمینان، امنیت و...) در انتخاب یک راهبرد نگهداری و تعمیرات مؤثر هستند. در این راستا ابتدا این متغیرها توسط کارشناسان و مدیران نت در صنایع نساجی شناسایی‌شده، سپس به کمک فن شانون وزن‌دار شده و با استفاده از اوزان متغیرها با استفاده از فن الکتره به انتخاب بهترین راهبرد پرداخته‌شده است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به ترتیب راهبرد‌های نت در صنایع نساجی شامل فرصتی، موقعیتی و پیشگیرانه در اولویت اول تا سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ]1[ اصغرپور، محمدجواد. "تصمیم‌گیری‌های چند معیاره"، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
 2. ]2[ تشیعی، حمیدرضا. "استقرار و پیاده‌سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات آب شرب کشور، چالش‌ها و دستاوردها"، تهران: مقاله ارائه‌شده به ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، 1384.
 3. ]3[ قدسی‌پور، سید حسن. "تحلیل فرآیند سلسله مراتبی (AHP)"، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384.
 4. ]4[ سید حسینی، سید محمد. "برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات و مقدمه‌ای بر (TPM)" چاپ چهارم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1391.
 5. ]5[ سید حسینی، سید محمد. "برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات و مقدمه‌ای بر نت بهره‌ور فراگیر"، چاپ سوم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1384.
 6. ]6[ حکمت، کاظم. "ویژگی‌ها و الزامات طراحی و اجرای سیستم‌های مکانیزه تعمیرات و نگهداری"، تهران: مقاله ارائه‌شده به دومین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، 1382.
 7. ]7[ سید حسینی، سید محمد. "برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات"، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1379.
 8. ]8[ مردانی، نسا. "انتخاب راهبرد نت مناسب با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی: کارخانه سیمان سپاهان)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
 9. ]9[ حاج شیرمحمدی، علی."نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر"، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 10. ]10[ خدابخشیان، کارگر. شاکری، محسن و برادران مطیع، جلال. "مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین‌های راه‌سازی"، تهران: مقاله ارائه‌شده به پنجمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران، 1387.
 11. ]11[ فتحی هفشجانی، کیومرث. سلامت‌بخش، علیرضا. نوروزی، نرگس. "شاخص‌های نگهداری پیشگیرانه با رویکرد برنامه‌ریزی خطی"، تهران: مقاله ارائه‌شده به ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران، 1388.
 12. Al-najar, .B, & Alsyuof, I., “Selecting the most efficient maintenance approach using FUZZY multiple criteria decision making”, International Journal of Production Economics, 84, 85-100, 2003.
 13. Aubert, B., Beniot. A., Bosch, V & Mignerat, M., “Toward the Measurement of process Integration”, CIRANO, 2003.
 14. ]22[ سعیدی، یاسر؛ احمدی، اردشیر؛ رمضانی، سعید. "بهینه‌سازی توأم موجودی قطعات یدکی و نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت با استفاده از رویکرد مونت کارلو"، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 49، صفحه 53-36، پاییز 1394.