دوره و شماره: دوره 19، شماره 56، تابستان 1396 (797) 
1. بررسی پایداری در طراحی زنجیره تأمین

صفحه 4-19

لیلا داوودی زاده جلگه؛ فرناز برزین پور


6. حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

صفحه 67-77

رضا حبیب اله گرمابکی؛ رضا حسن زاده؛ راشد صحرائیان؛ محمدباقر خسروی دیز؛ احسان کرانی