بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی سیستم موجودی چندسطحی در زنجیره تأمین دارویی در شرایط عدم قطعیت و اولویت بندی تقاضاها (مطالعه موردی داروسازی ثامن مشهد)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، داروسازی ثامن مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیر مهندسی صنایع، واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، داروسازی ثامن مشهد

چکیده

یکی از مباحث مهم در یکپارچگی اجزاء زنجیره تأمین، مدیریت موجودی­ ها است. تحقیقات نشان می­ دهد که مدیریت موجودی زنجیره تأمین در مقایسه با مدیریت موجودی مستقل هریک از اجزاء، کارایی بیشتری دارد. در این مقاله یک مدل شبیه­سازی برای مسئله کنترل موجودی چندسطحی در زنجیره تأمین با نرم­ افزار ارنا ایجاد شده است. زنجیره تأمین مورد نظر شامل خرده­فروش، مرکز توزیع، تولیدکننده و تأمین­ کننده می­ باشد. در این مقاله با فرض اینکه مدل به­ صورت چندمحصولی و با اولویت متفاوت بین محصولات تشکیل شده و پارامترهای تقاضا و موعد تحویل دارای عدم قطعیت می­ باشد. همچنین سیاست سفارش ­دهی همه سطوح به غیر از تولیدکننده (r,Q) است. تولیدکننده به دلیل محدودیت فضای انبار از سیاست (r,R) استفاده می­ کند. با توجه به اینکه زنجیره تأمین مورد نظر دارویی است، حداکثر­نمودن سطح سرویس به مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نشان ­دادن کاربردی بودن این مدل، زنجیره تأمین داروسازی ثامن مشهد به­ عنوان مطالعه موردی مورد تحقیق قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation Based Optimization Multi Echelon Inventory system with uncertain and prioritize Demand

نویسندگان [English]

  • Mahdi Erfanian 1
  • Behnam Bayani 2
1 M.Sc. in Industrial Engineering, Samen Mashhad Pharmacy, Ferdowsi University of Mashhad, iran
2 M.Sc. in Industrial Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Inventory management is one of the key issues in the integration of supply chain components. Research has shown that when it comes to a component, supply chain management is more efficient in comparison with the independent inventory management. In this paper, a simulation model with the Arena software has been created for multilevel inventory control in the supply chain. The supply chain in question includes retailers, distribution center, manufacturer and supplier. In this paper, it is assumed that the model is multi-product with varying priority between the products. The demand and delivery parameters are uncertain here. Also, the ordering policy of all levels except the manufacturer is (r, Q). The manufacturer uses (r, R) policy due to the storage space limitations. Considering that the target supply chain is medicinal, maximizing the level of delivering service to the customers is of utmost importance. In order to demonstrate the applicability of this model, the supply chain of Samen Pharmaceutical in Mashhad has been investigated as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Multi-level Inventory Management
  • Simulation Based Optimization

[1] Minner, S., "Multiple-supplier inventory models in supply chain management: a review", International Journal of Production Econimics, 265-279. 2003.

[2] Giannoccaro, I., Pontrandolfo, P., "Inventory management in supply chains: a reinforcement learning approach", International Journal of Production Econimics, 153-161, 2002.

[3] Taskin, A., Fuat, A., "Multi-echelon inventory management in supply chains with uncertain demand and lead times: literature review from an operational research perspective", Engineering Manufacture, 221-239, 2007.

[4] Ganeshan, R., "Managing supply chain inventories: a multiple retailer, one warehouse, multiple supplier model", International Journal of Production Econimics, 341-354, 1999.

[5] Giannoccaro, I., Pontrandolfo, P., and Scozzi, B., "A fuzzy echelon approach for inventory management in supply chains", European Journal of Operational Research, 185-196, 2003.

[6] clarck, A., Scarf, H., "Optimal policies for a multi-echelon inventory problem", management science, 475-490, 1960.

[7] Sanjay, L., Charles, P., "A model for a mixed continuous periodic review one warehouse N-retailer inventory system", European Journal of operational research, 62-82, 1996.

[8] Wan, J., Zhao, C., "Simulation research on multi-echelon inventory system in supply chain based on Arena", The International Conference on information science and engineering, China, 9-14, 2009.

[9] Patil, K., Jin, K., Hua, L., "Arena Simulation Model for Multi Echelon Inventory System in Supply Chain Management", International Industrial Engineering Conference, Texas, USA ,90-96, 2011.

[10] Yingxin, Y., "Research on cost optimization of multi-echelon inventory system with arena", International Industrial Engineering Conference, Tianjin, China,10-14, 2007.