بکارگیری تدارکات الکترونیک در سازمان‌های لجستیکی

نوع مقاله: مطالعه موردی

چکیده

اینترنت، فرصت‏های بسیاری را برای بهبود فعالیت‏های زنجیره تأمین، خصوصاً در حوزه تدارک فراهم نموده است. یکی از این زمینه‏های نوظهور، تدارکات الکترونیک است. انجام فرآیندهای تأمین و تدارکات با استفاده از اینترنت را تدارکات الکترونیک می‏نامند. با استفاده از راه‏حل‏های ارائه شده در زمینه تدارکات الکترونیک می‏توان فعالیت‏های تدارک را در طول زنجیره تأمین یکپارچه نمود.
تدارکات الکترونیک، با استفاده از تکنولوژی اینترنت، فعالیت خرید و تأمین را در سازمان‏ها مکانیزه می‏نماید. با توجه به این که بسیاری از سازمان‏ها درصدد کاهش هزینه‏های ستادی و مدیریتی خود هستند. و راغب می‏باشند که جریان نقدی خود را به نحو مطلوب‏تری مدیریت نمایند، سیستم‏های تدارکات الکترونیک می‏توانند، به عنوان یک ابزار کارا و مؤثر در این زمینه مطرح شوند. تدارکات، تهیه و خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز است و می‏تواند موارد انتخاب تأمین‏کننده، ثبت و بررسی نیازها و درخواست‏های خرید، تأیید سفارشات، پردازش سفارش خرید، اقدام برای به اجرا گذاردن سفارش‏ها، هماهنگی پرداخت قیمت اقلام، بارگیری و دریافت اقلام را شامل شود. تدارکات الکترونیک انجام امور فوق‏الذکر، از طریق اینترنت است. سیستم‏های تدارکات الکترونیک کاملاً خودکار و مبتنی بر وب بوده و از طریق اینترنت کنترل و هدایت می‏شوند. این سیستم‏ها جریان تأمین کالا و خدمات را بین تأمین‏کننده و خریدار کاملاً یکپارچه می‏کنند. ارائه اطلاعات به موقع و مفید برای افزایش اثربخشی تصمیمات خرید نیز از دیگر مزایای این سیستم‏ها است.
در این مقاله سعی شده تا ضمن بیان نقش، جایگاه و مزایای به‌کارگیری تدارکات الکترونیک در سازمان‌های لجستیکی، مراحل راه‌اندازی سیستم تدارکات الکترونیک و الزامات و ملاحظات پیاده‌سازی آن در سازمان نیز بیان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using e-procurement in logistic organizations

چکیده [English]

Internet has provided many opportunities to improve supply chain activities, especially in the area of procurement. One of these emerging fields is electronic procurement. Supply and procurement processes carried out by using the Internet are called e-procurement. It is possible to integrate procurement activities throughout the supply chain by using the solutions presented in electronic procurement. Electronic procurement using Internet technology has mechanized purchasing and supply activities in organizations. Considering that many organizations attempt to reduce costs of their staff and management. And are willing to manage their cash flow in a more favorable way, electronic procurement systems can be presented as an efficient and effective tool in this field.
Procurement is preparation and purchasing needed items and can include instances like supplier selection, recording and evaluating the needs and requests to buy, confirm orders, processing purchase orders, attempts to put order to run, the coordination of prices paid items, loading and receiving items. Electronic procurement is doing affairs above, through the Internet. Electronic procurement systems are fully automated and web-based and are controlled and guided through internet. These systems fully integrate procurement of goods and services between the supplier and buyer. Providing timely and useful information to increase the effectiveness of buying decisions is of the other advantages of this system.
In this paper in addition to expressing to the role, status and benefits in the deployment of e-procurement in logistical organizations, the e-procurement system implementation process and the implementation requirements and considerations are also expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics
  • Supply Chain
  • Electronic procurement
  • purchasing
  • System

[1]- www.CLM.com.

[2]- Defense Acquisition University, “MDA Glossary”

[3]- NATO,”ALLIED JOINT LOGISTIC DOCTRINE“, 1999. www.nato.int

[4]- Federal Acquisition Institute, “GLOSSARY OF ACQUISITION TERMS” 1998.

[5]- Ministry of Communications & Information Technology," e-procurement System",2002.

[6]- Consultant, M.A. Lars Bisgaard Schmidt, “E-business: E-procurement and Enterprises

integration” Danish Technological Institute, 2002.

[7]- Department of Defense,www.dod.mil.

[8]- Defense Logistic Agency,www.dla.mil.

[9]- Consultant, M.A. Lars Bisgaard Schmidt, "E-business: E-procurement and Enterprises integration", Danish Technological Institute, 2002.

[10]- Ministry of Communications & Information Technology, "E-Procurement System".

[11]- www.epiqtech.com

[12]- www.peoplesoft.com

[13]- Dale Neef,"E-Procurement:From Strategy to Implementation", Prentice Hall Inc.,2001.

 

[14]- محمد فتحیان- سمیرا ملک‌محمدی،"ارائه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی لجستیک وزنجیره تأمین، بهمن ماه1383.