ارائه الگوی ارزیابی و استقرار RCM در سازمان

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده مهندسی صنایع

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

از RCM4 (نت مبتنی بر قابلیت اطمینان) به­عنوان بزرگ‌ترین تغییر در دنیای نگهداری و تعمیرات نام برده می‌شود. امروزه استفاده از RCM به­عنوان یک پیش نیاز برای ارتقاء میزان اثربخشی برنامه­های نت مطرح بوده و بر همین اساس گرایش سازمان‌ها به این رویکرد بسیار افزایش یافته است. اما در کنار تمامی نکات مثبت RCM چه چیزی باعث شده که فرآیند اجرای این روش در صنایع مختلف با مشکلات زیادی هنگام طراحی و پیاده­سازی مواجه شود؟ مثال‌های متعددی از مواردی که پیشنهادات آنالیزهای RCM هرگز به اجرا در نیامده است، وجود دارد. در صنایع مختلف نمونه­های شکست خورده­ای از RCM وجود دارد که برخی از آنها مربوط به وجود مشکل در قسمت فنی و برخی مربوط به وجود مشکل در ساختار سازمانی و مباحث مدیریتی است. در این مقاله به مهم­ترین عوامل تأثیرگذار در موفقیت اجرای RCM پرداخته می­شود و پس از آنکه نتایج بررسی­ها و مطالعات از اجرای فرآیند RCM در چندین سازمان و شرکت در قالب راهکارهای کلی موفقیت و برطرف نمودن موانع مهم اشاره شد، آنگاه الگویی جهت ارزیابی و استقرار RCM ارائه می­شود که در واقع به بیان نقاط ضعف و قوت سازمان پیش از پیاده­سازی RCM نیز می­پردازد.

کلیدواژه‌ها