زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی)

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

توسعه پایدار، پیشرفت­های قابل توجهی در برپایی پایداری زیست محیطی و اجتماعی نسبت به مدیریت عملیات و زنجیره تأمین داشته است. اتخاذ راهبرد سرمایه­گذاری در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تأمین مزایا و منافع زیادی را مانند صرفه­جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده­ها، حذف یا کاهش ضایعات، ایجاد ارزش برای مشتریان و در نهایت ارتقای بهره­وری را برای شرکت­ها و سازمان­ها به همراه خواهد داشت. سازندگان در اواخر دهه 1980 از آنچه در قوانین مورد نیاز بود، فراتر رفته و به سمت رویکرد سبز در عملیات سیستم خود حرکت نمودند. هدف از تدوین این مقاله، بررسی ادبیات مدیریت زنجیره تأمین سبز 2(GSCM) به­طور خلاصه و ارائه چارچوب برای حرکت به سمت سبز شدن زنجیره تأمین می­باشد. همچنین در ادامه به بررسی زنجیره تأمین دو شرکت فعال و موفق در این زمینه پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها