مدیریت‌ سرعت‌ و تحول‌ در لجستیک‌ نظامی‌

نویسنده

چکیده

لجستیک‌ از بخش‌های‌ اساسی‌ سازمان‌های‌ نظامی‌ و ارتش‌های‌ جهان‌ است‌ و بهبود آن‌ می‌تواند نتایج‌ مؤثری‌ را برای‌ ارتش‌ها فراهم‌ کند. آنچه‌ در این‌ مقاله‌ می‌خوانید اثر سرعت‌ و تحول‌ مثبت‌ در سازمان‌های‌ لجستیکی‌ و اثر بخشی‌ آن‌ در سازمان‌ نیروهای‌ مسلح‌ است‌. دگرگونی‌ در لجستیک‌ نظامی‌ امری‌ ضروری‌ است‌، زیرا؛ وقتی‌ یک‌ سیستم‌ لجستیکی‌ توانایی‌ لازم‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ پشتیبانی‌ از یک‌ عملیات‌ پیچیده‌ را نداشته‌ باشد آن‌ عملیات‌ با شکست‌ مواجه‌ می‌شود. این‌ مقاله‌، روشی‌ را پیشنهاد می‌کند که‌ ارتش‌ با تمرکز بر بهبود مداوم‌ فرآیندهای‌ کلیدی‌ لجستیک‌ خود بتواند سریعاً به‌ دگرگونی‌ در لجستیک‌ نظامی‌ دست‌ یابد. به‌علاوه‌، عملکرد چند ساله‌ اخیر در سازمان‌ رزم‌ نیروهای‌ مسّلح‌، موفقیت‌ چشمگیری‌ را نشان‌ می‌دهد که‌ دستیابی‌ به‌ ابتکار مدیریت‌ سرعت‌ یکی‌ از این‌ موفقیت‌هاست‌.

کلیدواژه‌ها