معماری سرویس گرا رویکردی نوین برای یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی لجستیکی

نویسندگان

1 مهندسی نرم‌افزار و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، نویسنده پاسخگو

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکپارچگیِ سامانه­ های اطلاعاتی، یکی از نیازمندی­ ها و دغدغه­ های اساسی در سازمان­ های بزرگ محسوب می­ شود. گسترش ارتباطات و توسعه سامانه­ های مکانیزه اطلاعاتی، انتظارات مدیران و کاربران را در سرعت و کیفیت دسترسی به اطلاعات افزایش داده است. با این حال، بدون اِعمال نگرش یکپارچگی در سطوح مختلف اطلاعاتی و عملیاتی نمی­ توان به این امر جامه عمل پوشاند. یکی از ویژگی­ های خاص آماد و پشتیبانی سپاه، وجود پراکندگی جغرافیایی گسترده بین رده­ های مختلف آن است. همچنین، به علت وجود رده­ های بالادستی تأثیرگذار در خط مشی­ ها و سیاست­ های کلان آن، علاوه بر یکپارچگیِ سامانه­ های داخل رده‌ها، تعاملات بین رده­ ها نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این شرایط علاوه بر تأکید بر لزوم یکپارچگی در داده­ ها و فرآیندها، پیچیدگی و دشواری مسئله را از بعد فنی و معماری افزایش می­ دهد. در این مقاله، نقش تعیین­ کننده سبک معماری سرویس­گرا4 در تسهیلِ تعامل­ پذیری و یکپارچه­ سازی سامانه جامع آماد و پشتیبانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Service-Oriented Architecture A New Approach to the Integration of Logistics Information Systems

چکیده [English]

The Integration of information systems is one of the major needs and concerns of the large organizations. Communication spread and development of computerized information systems has increased the expectations of managers and users about the speed and access quality to the information. However, without an Integration perspective at various levels of information and operation, this cannot be achieved. One of the distinctive features of the SEPAH Logistics, having a wide geographical distribution among different categories. Also, the existence of influence upstream categories at its macroeconomic policies, not only the systems integration within the organization, but also the interoperability between the several organizations is very important Moreover, this situation highlights the need to integrity of data and processes, and increases the complexity and difficulty of the problem from a technical and architecture perspective. In this paper, a crucial role of service-oriented architecture in facilitates of interoperability and integration of SEPAH Logistics total systems will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service-Oriented Architecture
  • Integration
  • interoperability
  • Logistics Information Systems
[1] M Benaissa, J Boukachour, and A Boukachour, "Web Service in Integrated Logistics Information System",The IEEE SOSE, Wildau, Germany, pp. 173-178, 2007.

[2] L Ma, L Zhang, K Hu, W Su, and B Niu, "Design of Logistics Data Collection System Based on RFID & Zigbee Technology",the 7th World Congress on Intelligent Control and Automation, Chongqing, China, pp. 2660-2663, 2008.

[3] W He, E.L Tan, E.W Lee, and T.Y Li, "A solution for Integrated Track and Trace in Supply Chain based on RFID & GPS",the IEEE Conference on Emerging Technologies & Factory Automation, Mallorca, Spain, pp. 1-6, 2009.

[4] G Kim, M Uddin, and B Hong, "Design and Implementation of Sensor Tag Middleware for Monitoring Containers in Logistics Systems",the Third International Conference on Sensor Technologies and Applications, Athens, Greece, pp. 393-398, 2009.

]5[ فریدون شمس و امیررضا مهجوریان, "اصول پایه معماری سرویس­گرا," کمیته فنی معماری اطلاعات ایران.

[6] Luyang Zhang, Jiaqi Li, and Ming Yu, "An Integration Research on Service-oriented Architecture (SOA) for Logistics Information System",Service Operations and Logistics, and Informatics, SOLI '06. IEEE International Conference on, pp. 1059-1063, 2006.

[7] Yao Juan and Hongxia Hongxia , "Study on E-business logistics system based on SOA",Computer Science and Information Technology (ICCSIT),3rd IEEE International Conference on, pp. 368- 372, 2010.

[8] Alon Halevy, Anand Rajaraman, and Joann Ordille, "”Data Integration:The Teenage Years",VLD, Steptember 2006.

[9] Marijn Janssen and Anthony Cresswell, "Enterprise Architecture Integration in E-government",38th Hawaii International Conference on System Science, 2005.

[10] Shang-Liang Chen and Yun-Yao Chen, "Design and Implementation of a Global Logistic Tracking System Based on SaaS Cloud Computing Infrastructure",Journal of System and Management Sciences Vol.1 No.1, Feb 2011.

[11] Deng Hui-fang and Xu Guang-feng, "A Study and Design of SOA-Based Service Integration for Logistics Customs-Clearance",The International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, Taipei, Taiwan, pp. 263-267, 2009.

[12] Ling Cao and Guanxi Zhou, "Analysis of SaaS-Based Informationization in Small and Medium-Sized Logistics Enterprises",TheThird International Symposium on Intelligent Information Technology Application Workshops, Nanchang, China, pp. 78-81, 2009.

[13] "Integrated Logistics Systems for Defens", Microsoft corporation, 2010.

[14] Hemant R., Steven K., Paul S., "Achieving business-driven SOA Point of View", pwc, 2009

[15] Easwaran G. Nadhan,"Service-Oriented Architecture: Implementation Challenges", Principal, EDS, 2004.