مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، نویسنده پاسخگو

2 دانشگاه پیام نور

3 سازمان گمرک ایران

چکیده

سنجش فراگیر توسط تکنولوژی­ های متنوع مبتنی بر شبکه، بسیاری از امور زندگی روزمره را ساده­ تر نموده است. پیش­ بینی­ می­ شود تا پایان دهه جاری میلادی، حسگرهای بی‌سیم، هر آنچه را که در دنیای فیزیکی به ما تعلق دارند، به­ هم مرتبط کرده و شبکه­ ای جدید را تشکیل دهند. تکثیر تجهیزات هوشمند دسازی در یک شبکه ارتباطی جامع و پویا، باعث ایجاد اینترنتی از اشیاء می­ گردد که در آن حسگرها و عملگرها به‌طور یکپارچه با محیط ترکیب شده و اطلاعات در سراسر سیستم به‌ منظور ایجاد یک تصویر عملکردی مشترک به اشتراک گذاشته شوند. اینترنتی از اشیاء از مرحله ابتدایی خود قدم به مرحله بالاتر گذاشته و به‌ عنوان انقلاب فناوری آتی، جهت تبدیل اینترنت استاتیک کنونی به محیطی پویا و کاملاً یکپارچه عمل می­ نماید. رایانش ابری، حمایت قابل توجهی از اینترنتی از اشیاء به‌ عمل آورده تا بتواند در مواجهه با اطلاعاتی که از حسگرهای مختلف و اشیاء هوشمند به‌دست می­ آید، برخورد منعطفی داشته باشد. با پیشرفت در زیرساخت­ های اینترنت، رایانش ابری در سطح بالاتری از خدمات نوع ابتدایی خود ارائه شده است که برخی ویژگی‌های آن عبارتند از: ارتقاء کیفیت خدمات رایانه­ ای، ارائه خدمات کاربردی، ارائه خدمات در قالب نرم­ افزار و ایجاد بسترهای مناسب برای به‌ کارگیری کامل برنامه­ های کاربردی در اینترنت. در این مقاله سعی گردیده تا با بررسی مشکلات در زنجیره تأمین و لجستیک سازمان­ ها، مدیریت آنها را از طریق فناوری اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعاتی پوشش­ دهی کرده و اثرات به‌ کارگیری آن ‌را تشریح می­ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Internet of Thing Technology in Supply Chain Management Based on Cloud Computing

چکیده [English]

Ubiquitous computing has facilitated many aspects of our daily life using various technologies based of network. It is expected that wireless sensors connect every things in the physical word which belong us, making a new network up to the end of current decade. The increased usage of the smart devices in a dynamic and comprehend network led to the internet of things in which sensors and activators are combined with the environment in an integrated way and information are shared throughout the system in order to make a common performance image. Internet of things has entered into its next step leaving the primary step and act as a future technology revolution turning current static internet to a dynamic and completely integrated environment. Cloud computing significantly has supported the internet of things technology by obtaining information from different sensor and objects to be able to behave in a flexible way. The Internet of things improvement has led to a type of cloud computing with higher services level than primary ones. Some characteristics of it (cloud computing) includes; higher quality in computer services, Presenting practical services, presenting services in the form of the software, and creating proper platforms for complete practical software in the internet. This article, surveys the supply chain management and logistic problems in organizations, manages the problems using internet of things based on cloud computing and finally explains the impacts of its applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Supply Chain Management
  • Logistics
  • cloud computing
  • Ubiquitous Computing
  • Wireless Sensor Networks

[1]  فارسیجانی حسن، فلاح حسینی علی، "شناسائی و اولویت بندی عوامل مؤثر دست‌یابی مدیریت زنجیره تأمین به کلاس جهانی و ارائه راهکارهای مناسب"، فصلنامه چشم­انداز مدیریت صنعتی، شماره 6، ص 25، 1391.

[2]   دهقان حسامی بیژن، "نقش محوری فناوری اطلاعات در توسعه عملکرد و موفقیت مدیریت زنجیره تأمین"، ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مدیریت، شماره 50، ص 66، 1391.

[3]  رامک مهراب، "ارائه الگویی جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین با بهره­گیری از توانمندی­ های فناوری اطلاعات"، ماهنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، شماره 36، ص 38، 1391.

[4]   بنی هاشمی سیدعلی، " تکنولوژی RFID و کاربرد آن در مدیریت زنجیره تأمین"، ماهنامه بین­ المللی سیمان، شماره 46، ص 94، 1391.

[5]  صنایعی علی، قاضی­ فرد امیرمهدی، سبحان منش فریبرز، "عوامل مؤثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس­ های رادیویی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی"، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره اول، ص 41-70، 1390.

[6]   J.Gubbi, R.Buyya, S.Marusic, M.Palaniwani, "Internet Of Things: A vision, Architectural elements, and Future direction", Technical Report CLOUDS-TR-2012-2, Cloud Computing and Distributed Systems Laboratory, The University of Melbourne, June 29, 2012.

[7]  Karimi.B and NAIMI SADIGH.A and MOZAFARI.M, "Manufacturer–retailer supply chain coordination: A bi-level programming approach",ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2012.

[8]   R. Caceres, A. Friday, Ubicomp Systems at 20: Progress, Opportunities, and Challenges, IEEE Pervas Comput. 14– 21, 2012.

[9]   M.Kumar, Warehouse in theory and practice, G.Stjernman, University of Boras, Master Thesis of Technology, 2009.

[10]   Karimi.B and Davoudpour.H ,"The Impact of Integrated Analysis on Supply chain management: A coordinated approach for inventory control Policy",Supply chain Management an International Journal(SCM, vol. 15,no. 4), 2010.

[11]   L.Atzori,A. Iera & G.Morabito, The Internet of things: A survey, Computer Networks 28 October 2010: (Volume 54, Issue 15) p. 2787-2805, Web of Science, 2010.

[12]          D.Miorandi,S. Sicarib, F.De Pellegrinia, I.Chlamtaca, Internet of things: Vision, applications and research challenges, Ad Hoc Networks 10 1497–1516, 2012.

[13]   Bello.O, Jumira.O, Zeadally.S, Communication issues in the Internet of Things (IoT), Journal of Network and Computer Applications, 2012.

[14]  A. Gluhak, S. Krco, M. Nati, D. Pfisterer, N. Mitton, T. Razafindralambo, A Survey on Facilities for Experimental Internet of Things Research, IEEE Commun Mag. 49.pp 58–67, 2011.

[15]  I. Smith, A.Furness," final report and the Inclusive Model for the Internet of Things", 22-24, 2011.

[16]  Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I. and Zaharia, M, “A view of Cloud computing”, Communications of the ACM, Vol. 53 No. 4. 2010.

[17]  Joint, A., Baker, E. and Eccles, E, “Hey, you, get off of that Cloud?”, Computer Law & Security Review, Vol. 25, pp. 270-4, 2009.

[18]  N. L. Romero," “Cloud computing” in library automation: benefits and drawbacks",The Bottom Line: Managing library finances Vol. 25 No. 3, 2012 pp. 110-114, 2012.

[19]  Berman.s.J, Kesterson-Townes,L, Marshall.A, Srivathsa.R, , How cloud computing enables process and business model innovation, VOL. 40 NO. 4 2012, pp. 27-35, 2011.

[20]  IBM Institute for Business Value analysis,Source: http://www.ibm.com/us/en, 2012.

[21] IBM Institute for Business Value/Economist Intelligence Unit Cloud-Enabled Business Model Survey, 2011.

[22]  M. Lindner, F. McDonald, G. Conway, and E. Curry, “Understanding CloudRecquirements – A Supply Chain Lifecycle Approach”, The 2nd International Conference on Cloud Computing, GRIDs and Virtualization (CLOUD COMPUTING 2011) , Rome, Italy, 2011.

[23]  D.J.Hall, J.B. Skipper, B.T. Hazen and J.B. Hanna, “Inter-organizational IT use,cooperative attitude, and inter-organizational collaboration as antecedents to contingencyplanning effectiveness”, International Journal of LogisticsManagement, Vol. 23 No. 1, pp. 50-76, 2012.

[24]  B.T. Hazen and T.A. Byrd, “Toward creating competitive advantage with logisticsinformation technology”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 42 No. 1, pp. 8-35, 2012.

[25]   Casey G. Cegielski, L. Allison, Yun Wu and Benjamin T. Hazen, Adoption of cloud computing technologies in supply chains, The International Journal of Logistics Management Vol. 23 No. 2, pp. 184-211, 2012.

[26]  E. Aivazidou, A. Antoniou,A.Toka4,K. Arvanitopoulos, Using Cloud Computing in Supply Chain Management: Third-Party Logistics οn the Cloud, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS in Greece, 2012.

[27]  IBM , “The benefits of cloud computing”, available at: ftp://public.dhe.ibm.com/common/ ssi/ecm/en/diw03004usen/DIW03004USEN.PDF (accessed February 5, 2012.

[28]  T. Schramm, S. Nogueira, and D. Jones, “Cloud computing and supply chain:A natural fit for the future”, Logistics Management, 2011.

[29]  L. Zhou, Y. Zhu, Y. Lin and Y. Bentley, “Cloud Supply Chain: A ConceptualModel”, European, Proceedings of International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, 2012.

[30]  C.Gillis, “Visibility through CAT’s eyes”, American Shipper Journal, Vol. 53, Issue 12, 2011.

[31]  j.Yick, B.Mukherjee, D.Ghosal, "Wireless Sensor Network survey", Computer Networks, Sciencedirect, 2008.

[32]  T.Schramm, J.Wright, D.Seng and D.Jones, "Six questions every supply chain executive should ask about cloud computing", Accenture global management consulting, 2010.

[33]  T-H.Shin, S.Chin, Su-W.Yoon, S-W.Kwon, "A service-oriented integrated information framework for RFID/WSN-based intelligent construction supply chain management", Automation in Construction 20 706–715, 2011.