زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی

نویسندگان

1 مشهد نبش کوثر شمالی 23

2 مشهد- بلوار معلم 77/8- پلاک 49 - طبقه 1

3 کلاهدوز 50- پلاک81

چکیده

فرابارانداز یک استراتژی لجستیکی و در نقش گره‎‎ای میانی در شبکه توزیع زنجیره تأمین است. در قسمت لجستیک، نگهداری موجودی جزو هزینه‌برترین قسمت‎ها می‎باشد که فرابار انداز علاوه بر کاهش هزینه نگهداری، موجب کاهش هزینه‎های جمع‌آوری سفارش، حمل‌ و نقل و مدت زمان ارسال می‎شود. محصولاتی که از تأمین‌کنندگان مختلف توسط بارکش‎های ورودی به فرابارانداز می‎رسند، با کمترین مقدار و ذخیره‎سازی‎ ممکن و با دسته‌بندی‌های متناسب با تقاضای مشتری، در مدت زمانی عموماً کمتر از 24 ساعت، بر روی بارکش‎های خروجی بارگذاری می‎شوند. در این مقاله، یک مدل عدد صحیح مختلط برای مدل‌سازی فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی ارائه شده است که به‌ طور هم­زمان تخصیص بارکش‎های ورودی و خروجی به درب‎ها، توالی خدمت­گیری آنها و هم­چنین تخصیص محصولات از بارکش‎های ورودی به بارکش‎های خروجی می‎پردازد. مدل پیشنهاد شده در یکی از واحدهای صنعتی پیاده‌سازی شده و نتایج آن‌که بیانگر کارایی مدل در دنیای واقعی می­ باشد، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Truck Scheduling in Cross Docking with Multiple Receiving and Shipping Door

چکیده [English]

Cross docking is a logistic strategy that plays the role of a middle knot in distribution network in the provision process. In logistic part, inventory holding is considered as an important matter in managing costs. Not only cross docking reduces the inventory holding cost, but it also reduces the cost of collecting received orders, transportation and duration of sending. The products, which are unloaded on cross docking by inbound trucks, are classified properly according to customers’ orders and loaded on outbound trucks with minimum possible saving and as soon as possible, usually less than 24 hours. A model is offered in this paper on the basis of a mixed integer programming to model the cross docking with several receiving and shipping doors. It allocates different doors to inbound and outbound trucks, regards the loading sequences, and also allocates products from importing trucks to exporting ones coincidentally. The proposed model has been implemented in the dairy industry, and the results indicate the effectiveness of the model is presented in the real world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross Docking
  • Logistics
  • Reducing Storage Costs
  • Truck Scheduling
  • Mixed Integer Programming

[1]  Belle JV, Valckenaers P, Cattrysse D. Cross-docking: State of the art. Omega; 40: 827-46, 2012.

[2]  Yu W, Egbelu PJ. Scheduling of inbound and outbound trucks in cross docking systems with temporary storage. European Journal of Operational Research; 184(1):377-96, 2008.

[3]  Vahdani B, Zandieh M. Scheduling trucks in cross-docking systems: Robust meta-heuristics. Computers & Industrial Engineering; 58(1):12-24, 2010.

[4]  Chen F, Lee CY. Minimizing the makespan in a two-machine cross-docking flow shop problem. European Journal of Operational Research; 193: 59-72, 2009.

[5]  Chen R, Fan B, Tang G. Scheduling Problems in Cross Docking. 421-29, 2009.

[6]  Boysen N, Fliedner M. Cross dock scheduling: classification, literature review and research agenda. Omega; 38(6):413-22, 2010.

[7]  Boysen N, Fliedner M, Scholl A. Scheduling inbound and outbound trucks at cross docking terminals. OR Spectrum; 32: 135-61, 2010.

[8]  Agustina D, Lee CKM, Piplani R. A review: mathematical models for cross dock planning. International Journal of Engineering Business Management; 2(2):47-54, 2010.

[9]  Alpan G, Larbi R, Penz B. A bounded dynamic programming approach to schedule operations in a cross docking platform. Computers & Industrial Engineering; 60(3):385-96, 2011.

[10]  Arabani ARB, Ghomi SMTF, Zandieh M. A multi-criteria cross-docking with just-in-time approach. The Interntional Journal of Advanced Manufacturing Technology; 49: 741-56, 2010.

[11]  Arabani AB, Zandieh M, Ghomi SMTF. Multi-objective genetic-based algorithms for a cross-docking scheduling problem. Applied Soft Computing; 11:4954-70, 2011.

[12]  Shakeri M, Low MYH, Turner SJ, Lee EW. A robust two-phase heuristic algorithm for the truck scheduling problem in a resource-constrained crossdock. Computers & Operations Research; 39:2564-77, 2012.

[13]  Bellanger A, Hanafi S, Wilbaut C. Three-stage hybrid-flowshop model for cross-docking. Computers & Operations Research; 40():1109-21, 2013.

[14]  Joo ChM, Kim BS. Scheduling compound trucks in multi-door cross-docking terminals. The Interntional Journal of Advanced Manufacturing Technology; 64:977-88, 2013.

[15]  Liao TW, Egbelu PJ, Chang PC. Two hybrid differential evolution algorithms for optimal inbound and outbound truck sequencing in cross docking operations. Applied Soft Computing; 12:3683-97, 2012.