بررسی زنجیره تأمین صنعت مرغ استان کرمانشاه «تعیین حلقه های مفقوده، اندازه اقتصادی هر حلقه و پروژه گذاری»

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه رازی، گروه اقتصاد

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

چکیده

رویکرد جدیدی که در سالیان اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده و می ­توان آن­ را یکی از مهم­ ترین رهیافت ­های اقتصاد صنعتی در قرن بیست و یکم به شمار آورد، مدیریت زنجیره تأمین نام دارد. این مقاله با استفاده از مفهوم زنجیره تأمین در راستای شناسایی مزیت­ های رقابتی در تولید گوشت مرغ استان کرمانشاه تدوین شده است که به نوبه خود چه از نظر صنعت مورد مطالعه و چه از نظر روش مطالعه جدید و بسیار کاربردی به شمار می­آید. روش تحقیق این پژوهش بدین صورت است که در ابتدا حلقه­ های این صنعت شناسایی و ارتباط میان آنها استخراج شده است، سپس مدل پایه استفاده از بخشی از روابط پایه­ ای فنی در صنعت مرغداری مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار این ضرایب و مدل­ های تخصصی صنعت مرغداری از روابط ساده خطی بین متغیرهای اصلی در حلقه­ های متفاوت تشکیل ­دهنده زنجیره تأمین در صنعت مرغداری کشور بهره­ برداری شده است. مهم ­ترین نتیجه این مطالعه شناسایی حلقه­ های با ظرفیت مازاد، مفقوده و بحرانی در این صنعت است که ضرورت اتخاذ تصمیماتی از قبیل صادرات محصولات حلقه­ های دارای ظرفیت مازاد، تکمیل ظرفیت حلقه ­های بحرانی از طریق ارتقاء سطح کیفی و کمی این حلقه­ ها از طریق مشوق­ های مختلف و صدور مجوز احداث و توسعه و احداث حلقه­ های مفقوده را بیان می­ دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. حاجی رحیمی، محمود. ترکمانی، جواد. "بررسی نقش رشد بخش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران". اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره 41 و 42، (بهار و تابستان 1382).
 2. نیلی، مسعود. "استراتژی توسعه صنعتی". تهران: دانشگاه صنعتی شریف، 1382.
 3. گیلان‌پور، امید. کهنسال، محمد رضا. پرمه، زورار. اسماعیلی‌پور، الهام. "بررسی تأثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 63، 1391.
 4. دل‌انگیزان، سهراب. "طرح اولیه و پیشنهادی خوشه صنعتی مرغ در استان کهگیلویه و بویراحمد (نگاهی نو به اقتصاد طیور و مدیریت فعالیت‌های وابسته به آن". همایش سرمایه‌گذاری در استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، دانشگاه یاسوج، آذر 1387.
 5. غضنفری، مهدی. ریاضی، افشین. کاظمی، مسعود. "مدیریت زنجیره عرضه". مجله علمی- آموزشی تدبیر، شماره 117، آبان 1380.
 6. فیض‌آبادی، جواد. "مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره تأمین". مجله علمی- آموزشی تدبیر ، شماره 131، 1382.
 7. حیدری قره‌بلاغ، هادی. "الگوی پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های کوچک و متوسط". فصلنامه رشد فناوری، دوره 5، شماره 17، زمستان1387.
 8. میان آبادی، عباسعلی. "مدیریت زنجیره تأمین: تعریف، تاریخچه، اهداف، فرآیندها، مزایا و موانع". راهکار مدیریت، 1389.
 9. Alvarado, Ursula, Kotzab, Herbert ., “In: Industrial Marketing Management ,Supply Chain Management”. The Integration of Logistics in Marketing. /, Vol. 30, No. 2, p. 183-198. Journal article Standard, . 2001.
 10. Ahumada ,Omar, Villalobos, J.Rene., “Operational model for planning the harvest and distribution of perishable agricultural products”. Int. J. Production Economics 133, 677–687, 2011.
 11. Rong, A, Akkerman, R, Grunow, M ., “An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain”. International Journal of Production Economics 131 (1), 421–429, 2011.
 12. Manzini, Riccardo; Gebennini, Elisa., “Optimization models for the dynamic facility location and allocation problem”. International Journal of Production Research, Vol. 46, No. 8, 2061–2086, 2008.
 13. Ferrer, Juan C, MacCawley, Alejandro, Maturana, Sergio,Toloza, Sergio, Vera, Jorge., “An optimization approach for scheduling wine grape harvest operations”. International Journal of Production Economics 112 (2), 985–999, 2007.
 14. Rantala, Juho., “Optimizing the supply chain strategy of a multi-unit finish nursery”. Silva Fennica 38 (2), 203–215, 2004.
 15. حاجی میرزا جان، امیر. پیرایش نقاب، محمد علی. فعال، فرید. "طراحی یک مدل زنجیره تأمین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول". نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی، 1391.
 16. زارعی، بهروز. زارعی، کژال. "تحلیل و بهبود زنجیره تامین محصولات کشاورزی". پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.
 17. پوررضا، جواد. صادقی، قربانعلی. "مدیریت پرورش طیور". اصفهان: ارکان دانش، 1386.
 18. پوررضا، جواد. "اصول علمی و عملی پرورش طیور". اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 1385.
 19. عطار حسینی، مجتبی. "راهنمای کامل بیماری‌های طیور". تبریز: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد آذربایجان غربی، 1385.