نویسنده = مجتبی سمنانی رهبر
تعداد مقالات: 2
1. روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

مجتبی سمنانی رهبر؛ محمد حبیبی؛ محمود یزدانفر


2. روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار

دوره 13، شماره 31، بهار 1390

مجتبی سمنانی رهبر؛ محمد حبیبی؛ محمود یزدانفر