نویسنده = مهدی‌ محمدی
تعداد مقالات: 1
1. تجارت‌ الکترونیکی‌ ـ لجستیک‌ و انتظارات‌ مدیریتی‌ جدید

دوره 6، شماره 20، تابستان 1383

مهدی‌ محمدی؛ محمدرضا اکبری