نویسنده = لیلا جوازی
تعداد مقالات: 1
1. مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها

دوره 14، شماره 38، زمستان 1391

علیرضا عیدی؛ لیلا جوازی