نویسنده = رضا میهمی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل موجودی و قیمت گذاری توأم کالاهای فسادپذیر در زنجیره تأمین دوسطحی

دوره 15، شماره 40، تابستان 1392، صفحه 56-66

فرید پیمان دوست؛ عیسی نخعی؛ رضا میهمی