نویسنده = سعید امام وردی ملک
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک

دوره 17، شماره 49، پاییز 1394، صفحه 4-17

سعید امام وردی ملک؛ حسینعلی حسن پور؛ احمد نورنگ