نویسنده = عبدالحمید صفایی قادیکلائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا

دوره 19، شماره 55، بهار 1396، صفحه 32-48

عبدالحمید صفایی قادیکلائی؛ مهرداد مدهوشی؛ احمد جمالیان